دوستان،

پس از استقبال و موفقیت قابل توجه دوره‌های آموزشی حقوق بشر و حقوق کودک و مشارکت و استفاده هزارها شرکت کننده از آنها، بسیار خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که تهیه و تدوین دوره مهم و ضروری «عدالت انتقالی» را آغاز کرده‌ایم. بخشی از هزینه های این دوره را ایران آکادمیا با کار داوطبانه تقبل کرده است و برای تامین بخش دیگری از هزینه‌های آن نیاز به همراهی و همدلی شماست. از این رو یک کمپین حمایتهای مردمی راه اندازی شده است و برای تداوم این تلاش روی حمایت‌های ولو کوچک تک تک شما شما حساب می‌کنیم.

در آستانه پایان سال میلادی، چنانچه در خارج از ایران به سر میبرید و یا دوستان و عزیزان شما در خارج از کشور هستند، لطفا پشتیبانی آخر سال خود را به آموزش اختصاص دهید و دیگران را نیز به این مهم تشویق و دعوت کنید. شما می‌توانید در اشکال زیر به این کمپین که محدود به ماه دسامبر است حمایت کنید.

• مبلغی دلخواه به این کمپین هدیه کنید.
• در اطلاع رسانی این کمپین به دیگران و دعوت از دوستان و عزیزان خود به آن بگوشید.
• با استفاده از امکان fundraiser صفحه خود برای حمایت از این کمپین را ایجاد کنید و از طریق آن دوستان و عزیزان خود را به همراهی با خود دعوت کنید.

ملاحظه: ایران آکادمیا یک سازمان ثبت شده عام المنفعه و غیر سودمحور است. اگر در آمریکا، انگلیس و هلند به سر میبرید در صورت کمک به این کمپین از معافیت مالیاتی برخوردار هستید.

 

به کمپین برو

 

ویدئوی زیر را تماشا کنید

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)