قبل از پرداختن به اخرین اخبار و تحلیلهای کوتاهم ، لازم میدانم که بهمراه این متن یک فراخوان فوری را به اطلاع خوانندگان گرامی برسانم.
فراخوان فوری برای تضمین امنیت مبارزین سیاسی با درخواست فوری بسته شدن مراکز ترور حکومت جنایتکار اسلامی وظیفه مبارزین واقعی و براندازان است.
مزدوران حکومت اسلامی نیز در یک اتحاد شوم بار دیگر با محکومیت قتل حکومتی (بنام ترور) یک جنایتکار اسلامی که به ساخت بمب هسته ای مشغول بود خود را افشا کردند.لیدر این جریان انحرافی حزب چپ (شرکت کیسون و شرکا) و همه مزدوران صادراتی رژیم با ماسک پناهنده سیاسی هستند با افشا انان خواهان محاکمه انان بجرم شراکت در جنایت حکومتی و لغو پناهندگی سیاسی انان باشیم.
درخواست تضمین امنیت از دولتها ،حق انسانی و پناهندگی ما و اثبات مبارزه ماست.
عدم انکار منسوبیت دیپلماتیک تروریست صادراتی حکومت جنایتکار اسلامی در دادگاه بلژیک اثبات تروریست بودن حکومت جمهوری اسلامیست.دولت بلژیک و دادگاه مورد نظر با محکومیت افراد به جرم اقدامات تروریستی بطور عمدی سعی در مخدوش کردن یک حقیقت دارد.با مجازات افراد ، حکومت اسلامی از مضان اتهام تروریزم دولتی رها میگردد.نمیبایست گذاشت این فرصت توسط مذاکره های پنهان دولتها و در بده و بستانهای پنهان انها مخدوش گردد.دولت جمهوری اسلامی در کارنامه ننگین خود طی ۴۲ سال حاکمیت خود هزاران اقدام تروریستی در جهان را داراست.خواست فوری نیروهای اپوزسیون واقعی در محکومیت دولت جمهوری اسلامی بعنوان یک دولت تروریستی باید باشد.باید دادگاه بلژیک و پارلمان اروپا را وادار کرد که بر اساس این فاکتهای غیر قابل انکار در کنار محاکمه مزدوران تروریست دولت جمهوری اسلامی را بجرم تروریزم محکوم و محاکمه کند.

به باور من قتل حکومتی در حذف دانشمند بمب هسته ای پیش شرط مذاکره پنهان جناهای درگیر حکومت اسلامی با غرب است.مذاکره پنهانی با امریکا با وساطت مکرون از چندی پیش اغاز گشته است.جنگ شغالان حاکم برای رهبری کردن مذاکره ،قربانیان فراوانی خواهد داشت.قتل حکومتی یک ترور نیست بلکه بمنظور پنهان کردن ماهیت تروریسم دولتی اجرا میگردد.
تکذیب فرمانده سپاه برای کسب انتقام سخت از مجریان قتل حکومتی نشانگر اختلاف سران جنایتکار رژیم است.فرمان حکومتی توسط رهبر برای مجازات فوری عاملان این قتل از یک طرف و مصلحتی نبودن اقدام فوری از طرف روحانی و حواله کردن انتقام در موعدی دیگر نکات بارز رفتارهای متضاد جناحهای حاکم است.موضع گیریهای مجلس و روزنامه های رسمی مبنی بر اصرار به حمله متقابل با شعار نابودی بندر حیفا قابل تامل است.
اعتراف وزیر ماله کش اعظم ظریف با عنوان بعضیها به امریکا گرا میدهند که تنها با ما مذاکره کنید! نشانگر اعتراف اشکارجنگ شغالهای حاکم است.
شعار درج شده بر سر جنازه دانشمند هسته ای! با عنوان صلح حسن نمایانگر قربانی شدن وی توسط حکومتگران برای کسب صلح و مذاکره با غرب بود.
جنگ شغالهای حاکم برای انحصاری کردن روند مذاکره تثبیت موقعیت متزلزل هر یک از جناههای درگیردر جریان است.هر یک از جناحهای حاکمیت برای تثبیت موقعیت خود حاضر به قربانی کردن طرف مقابل است.درک این رفتارهای متضاد سیاسی در یک هفته سراسر بحرانی سخت نیست . دستگاههای اتاقهای فکر نظام کارگزاری گشته و بالطبع رفتارهای سیاسی انان یک دست نیست زیرا منافع هر یک از جناحهای حاکم در وابستگی هر یک از جناحها و مزدوری انها به اربابان مختلف روسی و اروپایی و یا امریکایی است.بعبارتی دیگر رفتارهای سیاسی متغیر است زیرا اوامر و اربابان متفاوت هستند.اخرین رفتار های متضاد رهبر و سپاه با جناح دولت روحانی در جنگ قره باغ مشهود بود .علی رغم حمایت پنهان و اشکار سی ساله حکومت اسلامی در طرفداری از ارمنستان به یک باره رهبر و سپاه در طرفداری از حکومت اذربایجان گام برداشت. قربانی بعدی مذاکره با غرب برای نجات رژیم در حال فروپاشی و شغالهای حاکم در جنگ چه کس و یا چه کسانی خواهند بود؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)