کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر برگزار می کند

موضوع: خشونت جنسیتی، تنها جنگ بی دلیل جهانی

خشونت جنسیتی بارزترین تجربه مشترک زنان در جهان، ریشه در زن ستیزی و نابرابری ارزش های زنانه و مردانه دارد. باورهای مذهبی، تبعیضات قانونی، ساختارهای اقتصادی، سیاست دولتی، خانواده مرد – محور، و ستایش زور و قدرت عوامل اشاعه خشونت اند.
آیا با تشخیص مشکل می توان به راه حل رسید؟

 

سخنران: دکتر هایده مغیثی

زمان: روز شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰

ساعت: ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

 

 

مکان: پالتاک کانون، Kanoone Koneshgaran-Hannover
Asia and pacific, Iran ‏Kategorie:

kanoon.hannover@gmail.com, Tel.: 0049177-8416132

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)