بالاخره مناظره كذايی رو ديدم. آقاى نظام با ترتيب دادن اين مضحكه هم شان واقعى جايگاه رياست جمهورى رو به كانديداها گوشزد كرد و هم مردم را تحقير كرد. من كه واقعا تحقير شدم و حالم خرابه و تنها چيزى كه مى تونه بهم آرامش بده زل زدن به اين عكس است و مرور صحبت هاى شخصى كه آمده بود تا كرامت انسان ها را پاس دارد…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)