عنکبوت حشره ای است که برای شکار تار می تند تارهایی که چسبنده اند و دیگر حشرات را به دام می اندازند .اما مهمترین ویژگی ان که هیچ امکانی برای به دام خود افتادن ندارد!

بعد از چهار دههایا انچه بر سیاست داخلی و خارجی ایران گذشته دست و پای حاکمان جمهوری اسلامی را بسته است؟ایا اظهار نظرهایی که به نظر متناقض می رسند و ناکامی های پیاپی سیاسی و ااقتصادی که این بار مثل  تارهای عنکبوت صاحب تار را به دام انداخنه است؟گویی کوبیدن همیشگی بر طبل دشمنی با امریکا از یکسو و تلاش بی ثمر برای رهایی از اسیب  تحریم ها و تکرار اینچرخه باطل باعث شده اند خروج از این دام خود تنیده از همیشه دشوارتر شود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)