فاشیسم در قرن بیستم، تراژدی بزرگ انسان است، که در حوزه مصیبت آفرینی برای مردم جهان رکوردهای پیش از خود را تا درجات بالایی ارتقاء داد. هیتلر بعنوان مظهر هویت حقیقی فاشیسم، در پی ساختن بهشتی در کشور آلمان برای آلمانی ها بود تا ضمن بهره گیری از مزایای بهشت، بر بقیه مردم جهان سروری کنند. اما مدینه فاضله ای که فاشیسم برای مردم خود ترسیم می کرد، به جهنمی از فقر و فلاکت، و تخریب زیر ساخت ها و رو ساخت های آلمان  انجامید.

جمهوری اسلامی بقول مارکس مخروط فاشیسم را که بر روی راس و فاقد پایداری و ماندگاری بود، روی صفحه زیرین گذاشت و به آن ایستادگی بدون لرزش داد، فرمول جمهوری اسلامی برای دستیابی به این هدف بدیع و نوآورانه بود، ما بجای اینکه بهشت را به ایران بیاوریم، ایرانیان را به بهشت می فرستیم، مزیت های این راهکار نسبت به فاشیست های اروپایی، اولا رایگان بودن آب، برق، خانه، و تفریحات در بهشت موعود و ثانیا، پایداری و ماندگاری برای ساکنان آن تا ابد است. تجربه هم نشان داده هیچیک از افراد اعزامی به بهشت، بعلت عدم رضایت از شرایط ، نه اعتراضی کرده اند، و نه حاضر به بازگشت شده اند.

حال اگر عده ای از افراد غرب زده و فاسد که لیاقت رفتن به بهشت را ندارند و بدنبال منافع موقت و حقیر خود هستند، و لذا مطالبه آب، برق، و اتوبوس مجانی در این جهان فانی را می کنند، باید به جهنم فرستاد، تا با مار و عقرب مالوف و در استخرخون حیض و نجاست ، شناور بشوند.

در این میان عده ای بهانه گیر و نق نقو که به کفر پناهنده شده و تا کمر در عفونت غرب فرو رفته اند، به رهبران جمهوری اسلامی ایراد وارد می کنند که اگر غرب سرزمینی است که نه تنها هوا که آب و برق آنهم آلوده به کثافت است، چرا شما فرزندان خود را برای آموزش به سرزمین های تباهی می فرستید؟ روشن است که این حقیران خارج نشین بی سواد و پرمدعا، این گونه سخنان را از روی جهل و کینه ورزی با اسلام می زنند، وگرنه خود بخوبی می دانند، فرزندان سران و کارگزاران جمهوری اسلامی هیچ علاقه ای به زندگی در یک جامعه فاسد را ندارند، ولی به اجبار ما بمنظور مشاهده عینی و بدون هیچگونه شائبه ای به غرب فرستاده می شوند، تا از نزدیک نظاره گر زندگی نکبت بار غربیان بوده و با عزم بیشتری مبارزه با غرب را ادامه بدهند.

مغرضان غرب زده و احتمالا جاسوس که بابت خدمات خود از دولت های پوچ گرای غرب مواجب دریافت می کنند، به سران جمهوری اسلامی ایراد وارد می کنند، که چرا در خانه های لوکس و با امکانات رفاهی کامل زندگی می کنند و بنظر نمی رسد که هیچ قصد و نیتی هم برای سفر به بهشت داشته باشند.

پاسخ کارگزاران سوخته دل جمهوری اسلامی به این موش های کثیف روشن است، بی پایه و کذب بودن سخنان از گزاره آخر گفته پیداست، شما با چه وسیله و ابزاری و با چه معیار و محکی توانسته اید، بفهمید که ما قصد و نیتی برای سفر به بهشت نداریم، از همین بخش لجن پراکنی پیداست که دارای سوء نیت و گمراهی هستید.

نظام برای ممانعت از رفتن بی خبر و ناگهانی سران جمهوری اسلامی به بهشت و بقول معروف فرار به جنت و رسیدن به آرزوی تمامی عمر آنان، در همه محل ها و مکان هایی که این بندگان وارسته و دلبسته خدا می روند، مامور مراقب گذاشته ، حتی در توالت ،حمام، و رختخواب . روشن است اگر این سربازان گمنام امام زمان، لحظه ای از بزرگان نظام چشم بردارن، ممکن است این عزیزان بدون ویزا و پاسپورت به بهشت پناهنده شوند. اگر منتقدان سواد ندارند، بروند زندگی برادر لنین را بخوانند که سالی یک ماه برای رلکس شدن و تازه شدن افکار و اندیشه های ناب، به ییلاقات می رفت، تازه این در زمانی بود که او هنوز قدرت را در روسیه بدست نگرفته بود ، در حالی که خودش به زندگی فقیرانه و حقیرانه در یک اتاق راضی بود.

در پایان، رهبر سوختگان جهان، که عمر را در راه رسیدن به معشوق گذاشته، و شش مرحله از ایستگاه های کرامت عارفان را پیموده و عاشقانه در پی دستیابی به گام هفتم که “وحدت وجود”  روز و شب در تب و تاب است، پیامی از سر مهر و عشق برای فریب خوردگان خارج نشین داده است،

” ای فرزندان ناخلف نوح که با بدان نشست و برخاست کرده و در مسیر سیاهی افتاده اید، به شما راه سپیدی و خوشبختی پایدار و دائمی را پیشنهاد می کنیم، دل به مال دنیا نبندید که مال دنیا همچون چرک کف دست است، و چند صباحی کوتاه ادامه دارد.

ما بعلت قرابت و حتی نسبت فامیلی با فرستادگان و اولیای خدا، آماده ایم تا ضمن فرستادن شما عزیزان به بهشت ، شفاعت شما را نزد خدای باریتعالی کرده و تا آنجا که پروتکل های الهی اجازه بدهد، تخفیف های ویژه ای برایتان کسب کنیم.

لازم به توضیح است که زمان استفاده از تسهیلات این فراخوان کوتاه و غیرقابل تمدید است، و هرچه زودتر اقدام نمائید، احتمال کسب امتیازهای مندرج در این اطلاعیه بیشتر خواهد بود.

ضمنا بمنظور رفاه بیشتر این فرزندان گمراه ، تهیه و تامین پاسپورت و یزای بهشت راسا توسط جمهوری اسلامی انجام خواهد شد”

فاعتبرو یا الی الابصار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)