احمدی نژاد ، این طفل پرورده بیت رهبری گفته است که در سرکوب مردم اراذل را سازماندهی کرده بودند که حقیقتا این قسمت کوتاه از همه سخنانش درست بود
عکس دوم استاتوس مربوط به ابراهیم عزیزی فرماندار وقت شیراز در سال هشتاد و هشت است
در روزهای پس از انتخابات همین جناب عزیزی فرماندار شما را با چشم خودم دیدم باتوم در دست در حد فاصل بین فلکه علم و خوابگاه شلاقی بدستشان بود و کلتی بر کمر بسته بودند و با دیگر اراذل و اوباش مشغول به زدن مردم بود .
آنهم کسانی که از جمعیت پرت میفتادند و اطرافیان ایشان مثل سگهای شکاری آن بیچارگان را به دم شلاق جناب فرماندار میراندند تا جنابشان از فیض کتک زدن مردم محروم نماند و بپاس همین رذالت ها بود که ابراهیم عزیزی به سمت استانداری هرمزگان برکشیده شد
راستی جناب احمدی نژاد هر شلاق را که این رذل اوباش به مردم زد چند حساب کردی از مقام فرمانداری به استانداری منصوبش کردی ؟؟؟
درست است جناب احمدی نژاد ، اراذل را سازماندهی میکردند تا مردم را لت و پار کنند مانند کفتارهای کثیف حیوان صفت
ابتدای خیابان ملاصدرا دختری روی زمین کنار پیاده رو افتاده بود یکی از همین اراذل و اوباش (به قول خودتان) چند ضربه با باتوم به دختر بیچاره زد و من هم چون به عکس شما و رهبرانتان وطرفدارانتان هنوز یک ذره غیرتی در وجودمان مانده ، دستم روی دیوار کنار پیاده رو گذاشتم و بدنم سپر کردم و داد زدم نامرد بی شرف چرا میزنی که باتوم را با تمام قدرت به کتف چپم فرود آورد چنان که نزدیک بود بی هوش شوم و خدا را شکر که جمعیت رسید و آن اوباش فرار کرد .
بله آقای احمدی نژاد این اراذل و اوباش بودند که سازمان دهی شدند تا از ریاست جمهوری شما دفاع کنند .
آدرس غلط ندهید لطفآ ، سر دسته اراذل و اوباش خود تو بودی و حامیانت
از صدر تا ذیل .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)