تصاویر زنان را از سنگ قبرها حذف کردند اما بلافاصله مجبور به عقب نشینی شدند

در شهر رویان مازندران (علمده سابق) به دستورهیئت امنای ‌آرامگاه رویان تصاویر زنان متوفی از روی سنگ مزار ‌آنان مخفیانه با رنگ پوشیده و حذف شده است. خانواده‌های افراد متوفی از مخدوش کردن و رنگ پاشیدن بر چهره حک شده زنان بر سنگ قبرهای بستگانشان خشمگین و عصبی، از این عمل وقیح و وحشیانه و این اقدام ضد زن اسلامی، ارتجاعی و اهانت ‌‌آمیز از هیئت مدیره آرامگاه و مسئولان شهر برای این  بی‌احترامی آشکار به مزار زنان توضیخ می‌خواهند. پاسخ غیر قابل باور است! هیئت امنا در هماهنگی با مراجع دینی اظهار می‌دارند که «قرار داشتن تصویر بانوان روی سنگ قبر از نظر شرعی و عرفی درست نیست»! علیرغم این با اعتراض خانواده ها مجبور شدند دو روز پس از این واقعه سنگ قبرها را به حالت اولیه بازگردانند.

همین یک قلم اقدام حکومت برای اینکه کسی تردیدی در این که این حکومت ربطی به بشر امروز ندارد، کافی است. بشریت باید خود را از شر حکومتی که هرروز در سیاستها و اقدامات و تصمیماتش ابتدایی ترین معیارها و ارزشهای انسانی را هم زیر پا میگذارد، خلاص کند. حذف زنان، بی حقوق کردن زنان، و بی ارزش تلقی کردن زنان یعنی نصف مردم جامعه از تمام شئون اجتماعی که سالهاست با حجاب مشمئز کننده اسلامی و هزار تبعیض و تحقیر دیگر جریان دارد، سنتی بازمانده از دوران جاهلیت و عقب ماندگی و توحش است. این حکومت باید از صحنه جامعه جارو شود. دوران امروز دوران شتر و محمد و عصر حجر نیست که زن جنس فرودست و تحقیر شده است و نه اسم دارد نه عکس و نه حق و نه جایی در جامعه. این رسم عقب مانده ترین و وحشی ترین قبایل دوران قهقراست.

طنز این تهاجم ارتجاعی در این است که جمهوری اسلامی عاجز از مبارزه زنان در جامعه، از فرط استیصال سراغ  محو کردن و رنگ پاشین تصویر زنان بر سنگ مزارشان می‌رود. پس از عقب نشینی مفتضحانه در حذف تصاویر دختران از کتاب‌های درسی به حذف تصاویر زنان بر سنگ قبرشان روی  آورد اما در این مورد هم ناکام ماند.

جمهوری اسلامی با زن ستیزی زاده شده است. سراسر تاریخ نکبت حکومت اسلامی با ضدیت علیه زنان و پایمال کردن هویت و حق زنان توام بوده است.

شجاعت و جسارت تحسین برانگیز زنان در دفاع جانانه از حق برابرشان، پوزه این حکومت وحشی را به خاک مالیده است. حکومتی که در نبرد با زنان در کوچه و خیابان و محل کار شکست خورده است. زنان و مردان رزمنده این جامعه مصممند که این حکومت و تمام قوانین و سنت ها و کثافاتش را از جامعه جارو کنند و این آرمان را هرچه زودتر با انقلاب خویش عملی خواهند کرد و جامعه ای شاد و انسانی و آزاد و برابر را رقم خواهند ز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)