در این راهنما می‌خوانیم که چگونه می‌توانیمبا استفاده از Wireshark ترافیک بد‌افزار را آنالیز و بدافزار را شناسایی کنیم.

راهنما را در لینک زیر ببینید:

آنالیز ترافیک بد‌افزار با استفاده از Wireshark

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)