برنامه‌ای از گروه

گفتمانِ فرهنگی- سیاسیِ ایرانیانِ برلین

پاندمیِ کرونا در ایران

سخنران: دکتر عباس طاهری

سخنرانی و گفتگوهایِ متقابل در این برنامه به زبانِ فارسی خواهند بود.

 زمان: دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، از ساعت ۱۸:۰۰

مکان: زیرزمین کتاب

Buchhandel Keller, Carmer Str. 1, 10623 Berlin

 

علاقمندان می‌توانند در این برنامه به صورت زنده از طریق مجازی شرکت کنند. دوستانی که علاقه به شرکت در این برنامه دارند می‌توانند درخواستِ خود را برایِ شرکت در برنامه از طریقِ ای‌میل به آدرسِ زیر ارسال کنند:

Gofteman-Gruppe@gmx.de

 تا حداکثر یک روز پیش از آغاز مراسم دعوت‌نامه‌ای همراه با لینک و گذرواژه‌یِ مربوط به  شرکتِ زنده و مجازی در برنامه از طریقِ ای‌میل برایِ متقاضیان ارسال خواهد شد.

توجه: نظر به محدودیت‌هایِ ناشی از ویروسِ کرونا تعدادِ شرکت‌کنندگان در محلِ مراسم محدود است. شرکت‌ِ حضوریِ علاقمندان تنها با ماسک برایِ پوششِ دهان و بینی و رعایتِ فاصله‌یِ فیزیکی میسر است.

 

کشورمان ایران در حالِ حاضر در شرایطی حساس و بحرانی به‌سر می‌برد، هم از نظرِ داخلی و هم از زاویه‌یِ روابطِ خارجی. وضعِ موجود تبادلِ فکری و گفتمانِ فرهنگی و سیاسیِ همه‌جانبه‌ای را میانِ گروه‌ها و اقشارِ اجتماعیِ گوناگون درباره‌یِ حال و آینده‌یِ ایران می‌طلبد. متأسفانه با وجودِ این نیازِ ملموس بحث و تبادل‌نظرِ آزاد چه در ایران و چه در خارج از کشور در سطحِ بسیار نازل و غیرِ قابلِ قبولی قرار دارد. از یک‌سو روابطِ غیردمکراتیکِ موجود در داخل بحثِ آزاد و تبادلِ فکری میانِ گروه‌ها و اقشارِ اجتماعیِ گوناگون را ناممکن کرده است. از سویِ دیگر ایرانیانِ خارج از کشور در اقصی نقاطِ دنیا و از جمله در شهرِ برلین نیز از امکاناتِ گفتمانِ آزادانه آن‌طور که باید و شاید، استفاده نمی‌کنند. جلساتی اندک در این‌جا و آن‌جا تاکنون باعث نشده‌اند که محفل‌هایِ متعددِ کوچک، پراکنده و نسبتاً بسته‌ بتوانند به تبادلِ نظر و گفتمانی جدی باهم بپردازند، از محتوایِ نظراتِ یک‌دیگر مستقیماً آگاه شوند و درباره‌یِ گزینه‌هایِ آینده‌ساز در محیطِ دموکراتیک دست‌کم به تبادلِ نظر بپردازند.

با توجه به این کمبود ما مصمم هستیم برایِ ایجادِ شرایطِ مناسبِ گفتمان، به برگزاریِ جلساتِ بحثِ آزاد در شهرِ برلین اقدام کنیم. هدف از این نشست‌ها، که تلاش می‌شود هر ماه یک‌بار برگزار شوند، تشکیلِ یک گروهِ جدیدِ عقیدتی با برنامه‌یِ مشخصِ سیاسی نیست و تنها دغدغه‌یِ آن پیش‌بردِ یک گفتمانِ فرهنگی و سیاسیِ سالم و کاملاً آزاد در ارتباط با ایران است. از دیدِ ما رعایتِ اصولِ مربوط به حرمتِ انسانی و استفاده از ادبیاتِ محترمانه می‌تواند به ایجادِ فضایِ سالم و جوِ مناسب برای گفتمانِ سازنده کمک کند. ما از صاحب‌نظرانِ ایرانی مقیمِ برلین درخواست می‌کنیم که در جلساتِ ما شرکت کنند و با آمادگیِ خود برای بیانِ نظرات و انجامِ سخنرانی با استفاده از استانداردهایِ علمی، ما را در جوابگوئی به این نیازِ مبرمِ ایرانیانِ شهرِ برلین همراهی کنند.

دعوت‌کنندگان: پرتو تهرانی، محسن مسرت، سیدعباس طاهری، جهان احمدزاده، حمید بهشتی، محمود کرد، احمد احقری، روزبه طاهری، محسن مکی و شماری دیگر از ایرانیانِ مقیمِ برلین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)