برنامه‌ای از گروه

گفتمانِ فرهنگی- سياسیِ ايرانيانِ برلين

پاندمیِ کرونا در ايران

سخنران: دکتر عباس طاهری

سخنرانی و گفتگوهایِ متقابل در اين برنامه به زبانِ فارسی خواهند بود.

 زمان: دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، از ساعت ۱۸:۰۰

مکان: زيرزمين کتاب

Buchhandel Keller, Carmer Str. 1, 10623 Berlin

 

علاقمندان می‌توانند در اين برنامه به صورت زنده از طريق مجازی شرکت کنند. دوستانی که علاقه به شرکت در اين برنامه دارند می‌توانند درخواستِ خود را برایِ شرکت در برنامه از طريقِ ای‌ميل به آدرسِ زير ارسال کنند:

Gofteman-Gruppe@gmx.de

 تا حداکثر يک روز پيش از آغاز مراسم دعوت‌نامه‌ای همراه با لينک و گذرواژه‌یِ مربوط به  شرکتِ زنده و مجازی در برنامه از طريقِ ای‌ميل برایِ متقاضيان ارسال خواهد شد.

توجه: نظر به محدوديت‌هایِ ناشی از ويروسِ کرونا تعدادِ شرکت‌کنندگان در محلِ مراسم محدود است. شرکت‌ِ حضوریِ علاقمندان تنها با ماسک برایِ پوششِ دهان و بينی و رعايتِ فاصله‌یِ فيزيکی ميسر است.

 

کشورمان ايران در حالِ حاضر در شرايطی حساس و بحرانی به‌سر می‌برد، هم از نظرِ داخلی و هم از زاويه‌یِ روابطِ خارجی. وضعِ موجود تبادلِ فکری و گفتمانِ فرهنگی و سياسیِ همه‌جانبه‌ای را ميانِ گروه‌ها و اقشارِ اجتماعیِ گوناگون درباره‌یِ حال و آينده‌یِ ايران می‌طلبد. متأسفانه با وجودِ اين نيازِ ملموس بحث و تبادل‌نظرِ آزاد چه در ايران و چه در خارج از کشور در سطحِ بسيار نازل و غيرِ قابلِ قبولی قرار دارد. از يک‌سو روابطِ غيردمکراتيکِ موجود در داخل بحثِ آزاد و تبادلِ فکری ميانِ گروه‌ها و اقشارِ اجتماعیِ گوناگون را ناممکن کرده است. از سویِ ديگر ايرانيانِ خارج از کشور در اقصی نقاطِ دنيا و از جمله در شهرِ برلين نيز از امکاناتِ گفتمانِ آزادانه آن‌طور که بايد و شايد، استفاده نمی‌کنند. جلساتی اندک در اين‌جا و آن‌جا تاکنون باعث نشده‌اند که محفل‌هایِ متعددِ کوچک، پراکنده و نسبتاً بسته‌ بتوانند به تبادلِ نظر و گفتمانی جدی باهم بپردازند، از محتوایِ نظراتِ يک‌ديگر مستقيماً آگاه شوند و درباره‌یِ گزينه‌هایِ آينده‌ساز در محيطِ دموکراتيک دست‌کم به تبادلِ نظر بپردازند.

با توجه به اين کمبود ما مصمم هستيم برایِ ايجادِ شرايطِ مناسبِ گفتمان، به برگزاریِ جلساتِ بحثِ آزاد در شهرِ برلين اقدام کنيم. هدف از اين نشست‌ها، که تلاش می‌شود هر ماه يک‌بار برگزار شوند، تشکيلِ يک گروهِ جديدِ عقيدتی با برنامه‌یِ مشخصِ سياسی نيست و تنها دغدغه‌یِ آن پيش‌بردِ يک گفتمانِ فرهنگی و سياسیِ سالم و کاملاً آزاد در ارتباط با ايران است. از ديدِ ما رعايتِ اصولِ مربوط به حرمتِ انسانی و استفاده از ادبياتِ محترمانه می‌تواند به ايجادِ فضایِ سالم و جوِ مناسب برای گفتمانِ سازنده کمک کند. ما از صاحب‌نظرانِ ايرانی مقيمِ برلين درخواست می‌کنيم که در جلساتِ ما شرکت کنند و با آمادگیِ خود برای بيانِ نظرات و انجامِ سخنرانی با استفاده از استانداردهایِ علمی، ما را در جوابگوئی به اين نيازِ مبرمِ ايرانيانِ شهرِ برلين همراهی کنند.

دعوت‌کنندگان: پرتو تهرانی، محسن مسرت، سيدعباس طاهری، جهان احمدزاده، حميد بهشتی، محمود کرد، احمد احقری، روزبه طاهری، محسن مکی و شماري ديگر از ايرانيانِ مقيمِ برلين

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)