در فایل زیر می‌توان سطرهایی از رمان «دهلیزهای بی‌خوابی» را شنید،

که به‌تازگی ازسوی نشر لوح فکر منتشر شده است.

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)