سریال دل
اینها کجا زندگی میکنند و برای که فیلم میسازند؟
چند قسمت از سریال دل را دیدم و تنها جمله ای که به ذهنم میرسد که آن را توصیف کنم “غیر قابل تحمل” است.
یک مشت آدم که تا خرتناق در ثروت هستند و هیچ مشکلی ندارند جز اینکه همه بیفتند دنبال جوش دادن و یا بر هم زدن عروسی چهار پنج نفر دیگر.
 درست مثل فیلم های دهه چهل و پنجاه، دقیقا سر بزنگاه،  و موقع عقد یک نفر این زنگ بزند به عاشق قدیمی و او هم سفره عقد را از آن ور دنیا ول کند و بیاید التماس کند که بیا با من مزدوج شو،  و این هم قمیش بیاید.
جدا اینها کجای ایران زندگی میکنند؟؟
چند درصد از مردم ایران به این شکل زندگی میکنند؟؟
طرف شاگرد گاراژ مکانیکی است و بی کس کا ، در خانه ای است که ویوی آن خانه آرزوی خیلی هاست و لباس های مارکی که میپوشد برتن صدتا یکی نیست.
همه زندگیشان را ول کرده و مشغول به انگشت کردن در چشم و چال یکدیگرند و از اول عشوه ها و غمزه های ساره بیات است و حامد بهداد که هر دو هم از سنین عشوه پرانی رد شده اند
از زندگی محرومین هم فقظ زندگی بهرام افشاری است که این یکی آنطرفش خورده زمین و آخر زندگی نکبت و ادبار است
جدا شما برای کدام مخاطب فیلم و سریال میسازید؟؟
مردم عادی در این سریال های از سر شکم سیری شما کجا هستند؟؟
در حقیقت این سریال “دل” نبود ، “ول” بود
خلیلی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)