در مقابل رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ما یک شعار داریم
نابودی جمهوری اسلامی و باز هم نابودی جمهوری اسلامی
پخش ویدئو کلیپ هایی از نمایندگان احزاب راسیستی و نژاد پرست که علیه جمهوری اسلامی و علیه اعدام نوید افکاری مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی بیان کرده اند توسط شماری از کاربران شبکه های اجتماعی ظاهرا مسئله ساز شده است بطوریکه برخی از دوستان هم وظیفه خود دانسته اند که به افشاگری علیه ماهیت ضدانسانی احزاب راسیستی و نژادپرست اروپایی بپردازند که البته این به نوبه خود امری نیکوو مثبت است.
شخصا فکر نمی کنم که مسئله کاربران عادی شبکه های اجتماعی دفاع از احزاب راسیستی و پلاتفرمهای ضد انسانی و نژاد پرستانه آنها باشد. اینقدر دول اروپایی و غربی با جمهوری اسلامی سازش و مماشات کرده اند که زمانی یک سیاستمدار راست و نژادپرست و فاشیست کمی تند علیه جمهوری اسلامی حرف می زند خوشحال می شوند.
موضع درست در این وسط این است که به مردم بگوئیم تازه این حرفی که راسیست ها و نژادپرست ها علیه جمهوری اسلامی می زنند خیلی کم است. ما می خواهیم این رژیم بعنوان قاتل مردم ایران از همه مجامع بین المللی اخراج شود و هر گونه رابطه سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی با این رژیم جناتیکار قطع گردد. سران جمهوری اسلامی به دلیل جنایات هولناکی که مرتکب شده اند باید محاکمه شوند. طبعا انتظار ما از همه دنیا و دولتها و احزاب حاکم و اپوزیسیون در کشورهای مختلف دنیا این است که پای چنین سیاستی بیاند و بند ناف خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند و زمینه یک بایکوت سیاسی تمام عیار جمهوری اسلامی را فراهم آورند.
بنابراین ما در مبارزه علیه رژیم جنایت و اعدام جمهوری اسلامی فقط یک شعار داریم نابودی جمهوری اسلامی و باز هم نابودی جمهوری اسلامی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)