بحث از فیس بوک آغاز شد. عباس معروفی نویسنده رمان «سمفونی مردگان» مقاله منسوب به رضا براهنی را بازخوان کرد و زیرش نوشت: “یکبار بهش گفتم: آقا! هشتصد سال پیش وقتی شماها به ایران حمله کردین، زبان ما فارسی بود. یادت نیست؟
یکی نیست با لقد بزنه تو دهنش؟!.”

حالا کمپینی در اعتراض به او به راه افتاده. بخشی از متن منتشر شده در این کمپین.
آقای عباس معروفی!
برای شخصیت نویسندەای همچون شما با خروارها کاغذ سیاەشدەای از ادبِ کتاب‌شدە شایستە نیست چنین سرد و محکم دهان نویسندەای دیگر را لگدمال کنید. شما نمایندەی ادب مردمان یک سرزمینید، چنین خطابەای در شان کتابهای ادب‌ پراکنتان نیست.
با معذرت‌خواهی نشان دهید کە نوشتن چنین جملەای از عصبانیت آنی و شخصی شما نشات گرفتە است و نە از نیّتِ خشونت‌پراکنتان از دیگرانی کە مثل شما فکر نمی‌کنند و یا ملیت‌اشان با شما متفاوت است.
صرفِ پاک کردن چنین جملەای از روی صفحەاتان کافی نیست. پس همچون دیگر نویسندگانِ کشوری کە در آن پناهندە هستید ( جمهوری فدرال آلمان) شجاع باشید و اجازە ندهید برداشتهای فاشیستی از جملەی شما شود.

در همین رابطه مصاحبه ای داشتم با ساسان امجدی روزنامه نگار کرد ساکن سوییس که می توانید از اینجا گوش کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com