شغل کاذب سوختبری برای لقمه ای نان حتی برای زنان ، تراژدی وحشتناکی است که روزانه در سیستان و بلوچستان شاهد آن هستیم. جوانان بلوچستان میگویند ما بیکاریم و برای لقمه ای نان با جانمان بازی میکنیم و در بسیاری موارد زنده زنده در آتش میسوزیم. آنها میگویند ما اگر شغل داشته باشیم هرگز به سمت چنین کاری نمی رویم. بسیاری از این جوانان دارای مدارک لیسانس هستند، آنها این شغل را انتخاب میکنند تا با شرافت زندگی کنند اما جانهای عزیزشان در همین راه از دست می رود.

گزارش حاضر از طرف یک جوان هموطن، اهل سیستان و بلوچستان به دست کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده است؛

«روزی چندین جوان زنده زنده دارند در این کار میسوزند. شب و روز سوخت کش ها سوخت میبرند. واقعا زندگی سخت است. کار بسیار سنگین و کمرشکن است. آخر پژو با ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل بار جابجا کردن کمر آدم را میشکند.

تنها از طرف بم گازوئیل نمی‌آید. از سمت کهنوج و جیرفت هم می‌آید، از طرف زاهدان بسمت سراوان میرود. از هر طرف به سمت بلوچستان می‌آید و از مرز خارج میشود. حتی خانم‌ها هم….. ادامه مطلب کامل 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)