زن ستیزی و آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی به حذف عکس دختران از روی جلد کتاب درس منجر شد. رژیم از مردم تو دهنی خورد و به پت پت افتاد. عذر بدتر از گناه آوردند که صفحه شلوغ شده بود. ولی معلوم نشد چرا برای کاستن از شلوغی جلد، عکس دختران را حذف کردند.
اعتراض گسترده مردم در مدیای اجتماعی به جمهوری اسلامی نشان داد که این جامعه مخالف تبعیض و جدای سازی زنان و مردان است و از هر فرصتی برای اعتراض به این بی حقوقی و ظلم استفاده می کند. ما تبعیض جنسیتی را در هر شکل و اندازه باشد بر نمی تابیم و نباید هم بپذیریم. در برخی از توییت ها کاربران منجمله به طنز نوشته بودند که “حذف تصویر دختران از جلد کتب درسی کفایت نمی کند، باید دست پسربچه ها هم داس و تبر بدهیم تا مبانی اسلام بیشتر خودش را نشان دهد.” کاربر دیگری نوشته است: “ما از همان شش سالگی و کلاس اول که لباس هایی به رنگ کفن هایی پوسیده و از رنگ های مرده به تن کردیم و راهی مدرسه شدیم، از زندگی حذف شدیم” . کاربر دیگری نوشته است که “دختران از روی جلد کتاب حذف شده اند همانطور که انسانیت سالهاست از محتوای داخل کتاب حذف شده است.”
در جمهوری اسلامی کودک همسری و بعبارتی تجاوز شرعی به کودکان قانونی و رسمیت یافته است .جمهوری اسلامی از همان اول بر سرکار آمدنش به دنبال حذف زنان بود و می خواست آنها را به پستوی خانه بفرستد تا بچه داری کنند. جمهوری اسلامی با برقراری یک نظام آپارتاید جنسی و جداسازی زنان و مردان خواست از مشارکت زنان در امور سیاسی، آموزشی و اجتماعی جلوگیری کند. جمهوری اسلامی سعی کرد زنان را در زندان حجاب اسلامی محبوس کند تا دیده نشوند. ولی همه اینها به کجا رسید؟! غیر از این است که حجاب ها به کنار رفت و فغان آیت الله ها بلند شد؟ غیر از این است که قبولی زنان در دانشگاهها بیشتر شد؟ غیر از این است که طنین لغو آپارتاید جنسی بلندتر شد؟
جامعه ایران بر سر حذف عکس دختران از جلد کتاب درس ترکید چون مسئله اش فقط این عمل شنیع و ضد انسانی نبود. درد جامعه ایران درد وجود آپارتاید جنسی و دیوارهای جداسازی جنسیتی است که در طول این سالها بالا رفته است. مسئله زن مسئله حاد جامعه ایران است. این مسئله حل نمی شود تاز زمانی که آپارتاید جنسی از جامعه ایران حذف شود. این مسئله حل نمی شود تازمانیکه جمهوری اسلامی از جامعه ایران حذف شود و همه قوانین ضد زن و همه سنت های ارتجاعی و عقب مانده از جامعه رخت بربندد. برای جلوگیری از حذف زنان در جامعه ما سالهاست تصمیم گرفته ایم که شما را حذف کنیم که برابری و مساوات همه جانبه میان زنان و مرد در ایران را برقرار کنیم. در انتظار حذف قریب الوقوع خود باشید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)