زهرا مریخی در حضور مریم رجوی و اعضا و هواداران ، محمد رجوی  فرزند رجوی  را به زالو گری و… متهم کرد

در مراسم ۱۵ شهریور ۱۳۹۹سالگرد تأسیس  سازمان مجاهدین خلق درحضور مریم رجوی و اعضای مجاهدین در آلبانی و شرکت هواداران مجاهدین در کشورهای اروپایی در یک کال کنفرانس ، زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین خلق بدون اینکه نامی از او  ببرد، محمد رجوی ( فرزند رجوی و اشرف ربیعی) را به « زالو گری، آقا زادگی، استثمار، ویژه سازی، پوئن گرفتن، خودخواهی و خود‌پرستی و ویژه‌سازی و انواع باج‌خواهی‌های پنهان و آشکار کرسی طلبی، طلب کردن سهم و مزایا، دارای فردیت فروبرنده حیوانی … » متهم ساخت.

در بیش از چهار دهه اخیر مسعود و مریم رجوی، هر جداشده از شورای ملی مقاومت و تشکیلات مجاهدین را که اقدام به روشنگری حقایق می نمود بلافاصله او را مزدور وزارت اطلاعات می نامید. اینک این خود مسعود رجوی است که باید پاسخ دهد، چرا بین فرزند خود( محمد رجوی) به اتهام زنی نمی پردازد. آیا یک آقا زاده و بطور خاص نوع ویژه آن که فرزند خودش می باشد، در ذهن رجوی به آقا زاده خود نمی تواند اتهام وزارت اطلاعاتی بودن بچسباند؟.  مسعود ومریم رجوی چه هراس و وحشتی از روشنگری محمد رجوی  دارند؟.

حقیقت مانا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)