با عرض پوزش که تصویر ساخته شده توسط من با دستکاری کردن تصویر تارنمای تسنیم سپاه پاسداران از کیفیت هنری برخودار نیست، اما لپ مطلب را بخودی بیان میکند که نکته اصلیست. هدف این نوشته مقایسه این دو تصویر است. اصلی آن برخورد حکومت جمهوری اسلامی با کشور لبنان در گفتار است و تصویر من برخوردشان در عمل است. برخوردی عملی که بر مورد تمام مناطقی که حکومت جمهوری اسلامی دست پری در آنها دارد مثل سوریه، یمن، و عراق هم بر اساس شواهد مستند و روشن صادق است.

حکومت جمهوری اسلامی در گفتار 

 

حکومت جمهوری اسلامی در کردار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)