به گزارش اطلس زندان‌های ایران، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، راحله راحمی‌پور را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال و به سبب اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.شکایت به سازمان ملل درباره نوزاد ناپدیدشده در اوین به نام گلرو ...

خانمی راحمی پور در پرونده‌های پیشین، بابت اتهام دوم، دو مرتبه محکوم شده بود که به همین دلیل، حکم صادره برای این مورد از حد تعریف شده در قانون، دو ماه بیشتر است. با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال از حکم وی قابل اجرا خواهد بود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)