برای آزادی زندانیان سیاسی که بسیاری از آنها زیر حکم اعدام بسر می برند و بسیاری دیگر در سلول و زیر باجویی و فشار هستند همه مردم ایران همصدا میشویم

توفان توییتری روز دوشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۸ بوقت اروپای مرکزی 

ساعت ۲۰۳۰ به وقت ایران

با هشتگ : #آزادشان_کنید

صدای تمامی زندانیان دربند هستیم:

۵ معترض بازداشت شده در دیماه ۹۵

۳ معترض بازداشت شده در آبان۹۸

۳ زندانی سیاسی که اخیرا به بند ۲۰۹ منتقل شده اند

زینب جلالیان در سلول انفرادی 

آتنا دائمی با پرونده سازی جدید 

و و و هزاران زندانی سیاسی دربند

آزادشان کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)