چهاردهمین شمارۀ فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان زمانی منتشر می شود که با تاسف بسیار در ماه های اخیر، بیماری جهانگیر کوید ۱۹ انسان های بیشماری را به کام نیستی کشانده و چهرۀ زندگی بشر را دگرگون ساخته است.  باشد که همبستگی جهانی و نیروی دوران ساز علم بر این بحران چیره شود.

ویژگی آرمان، طرح پژوهش های سنجشگرانه، شرح فعالیت های مردم نهاد ایرانیان خارج از کشور، بازتاب فعالیت های هنرمندان و محققان نسل های جوانتر در کنار پیشکسوتان و مشارکت اهل فرهنگ از مناطق مختلف آمریکا و جهان است. آرمان توسط بنیاد فرهنگی آرمان، به بنیادگذاری ساموئل دیّان، مدیر مسئول مهدی سیاح زاده و سردبیری فصلنامه و تارنما با شیریندخت دقیقیان منتشر می شود.  

 

کل فصلنامه را در این لینک بخوانید:

http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2020/07/Arman_Magazine_14-1.pdf

فهرست آرمان ۱۴

پروندۀ ویژه:   گفتگوهای امروز با افق های محمدتقی بهار

یادداشت سردبیر –  شیریندخت دقیقیان:  نقد و گفتگوی افق ها

محمد حسین ابن یوسف: بهار و دشتی در سپهر سیاست ایران   

مژده بهار: مصاحبه با پروانه بهار به مناسبت انتشار کتاب مرغ سحر

مرتضی حسینی دهکردی: مرغ سحر ناله سر کن!

هادی بهار:  دماوندیۀ ملک الشعرای بهار

پروفسور شهین سراج: پژوهش بهار و نظم اندرزنامۀ آذرباد مهر سپندان

اردشیر لطفعلیان:  یادی از ملک الشعرای بهار  

پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

غفور میرزایی – مرتضی حسینی دهکردی؛ یادداشت هایی دربارۀ کتابچۀ حکمت و آیین رندی

ساموئل دیان:  متن کتابچۀ حکمت و آیین رندی- بخش اول

پروفسور حسن جوادی: یادمانده های من از غلامحسین ساعدی  

جهانگیر صداقت فر: متن سخنرانی در بزرگداشت سلیمان حییم

تازه های باهَمِستان:  برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان

امید طوطیان: خواننده ای نوآور درجستجوی معنا، عشق و دوستی

حوا سلیمی: دلنوشته ای از بیست سال تجربۀ آموزش زبان مادری به نسل مهاجرت در شیکاگو

شیرین ربان سازندۀ فیلم مستند “میان صدف ها” پیرامون آثار هنری موسی حییم جلیل هارونی

یادداشت سردبیر: ملیحه تیره گل خود، کاروانی بود…

ملیحه تیره گل: شناخت خود، مغاکی به ژرفای تردید – معرفی رمان نویس فهیمه فرسایی

تاریخ

احمد کاظمی موسوی: گشتی در دیار ترنم: برآمد برنامۀ گل ها

مجید جهانبانی:  نیروی هوایی ایران و خاطرات هواپیمایی

شهرام الیاس زاده: وحشی بافقی، طبع بلند و زندگی دشوار- ادب و حکمت به زبان مردم کوچه و بازار

ستون “داستان من”: سودابه رکنی- من وکرونا

فلسفه و عرفان

مهدی سیاح زاده-بازنویسی داستان مثنوی مولوی: داستان صورتگری رومیان و چینیان   

یادبودها

به نکوداشت یاد فرزانه تاییدی  – به نکوداشت یاد نجف دریابندری

نقد، معرفی و بررسی کتاب

محمد حسین ابن یوسف: گزیده ای از مقاله های شفق سرخ علی دشتی  

هادی بهار: گلزار بهار

پریوش سیم و زر: مجموعه های داستانی

شعر:

شاداب وجدی؛  محمدرضا شفیعی کدکنی؛ نادر مجد؛ جهانگیر صداقت فر  

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)