ادوارد کلستون (۲ نوامبر ۱۶۳۶ – ۱۱ اکتبر ۱۷۲۱) یک تاجر و عضو پارلمان انگلیس بود. او بعد از مدتى تجارت شراب، میوه و پارچه به تجارت برده روى آورد و به عضویت هیئت مدیره کمپانى رویال آفریقا، که انحصار تجارت برده از آفریقا را داشت، پیوست. او در سال۱۶۸۹ معاون فرماندار این کمپانى شد. در مدت زمان همکارى کلستون با شرکت رویال آفریقا از سال ۱۶۸۰ تا ۱۶۹۲ تخمین زده می شود که این شرکت حدود ۸۴۰۰۰ مرد، زن و کودک را به عنوان برده از غرب آفریقا به جزایر کارائیب و بقیه قاره آمریکا منتقل کرده است. ۱۹۰۰۰ نفر از این انسانها بخاطر طولانى بودن راه و شرایط وخیم کشتى ها جان خود را قبل از رسیدن به مقصد از دست دادند. کلستون بعد از کناره گیرى از کمپانى رویال آفریقا بطور خصوصى به تجارت برده ادامه داد. او همچنین تجارت شکر از آمریکا به انگلستان را هم بدست گرفت. او که وارثى نداشت بخشى از ثروت کلان کسب شده از تجارت برده و تجارت شکر تولید شده بوسیله این بردگان را صرف امور خیریه، از جمله ساختن چند مدرسه و بیمارستان در شهر بریستول کرد. و بهمین خاطر بعد از مرگش بعنوان فردى خیر معرفى شد و مجسمه اى از او در وسط شهر بریستول نصب گردید.
اگر چه مخالفت با ماندن مجسمه کلستون در وسط این شهر از سالهاى ۱۹۹۰ به اینطرف بشکل قویتر و گسترده تر طرح شد و کمپین هایى وجود این مجسمه را مایه ننگ توصیف کردند و خواهان پایین کشیده شدن آن شدند، هنرمندان و فعالین ضد نژادپرستى با کارهاى هنرى و تبلیغات گسترده اسم کلستون را با برده دارى مدرن گره زدند، ولى این در نهایت، موج طوفان قدرتمند ضد نژادپرستى، که با مرگ جورج فلوید سیاهپوست بدست پلیس فاشیست دولت ترامپ شروع شده است، بود که مجمسه کلستون در شهر بریستول انگلیس را در روز شنبه ۶ جون سال ۲۰۲۰ پائین کشید. بدنبال پایین کشیده شدن مجسمه کلستون در شهر بریستول، اکنون اکتیویستهاى ضد نژادپرستى در انگلیس از لزوم پایین کشیده شدن ۶۰ مجسمه دیگر بعنوان نمادهاى افتخار امپریالیسم بریتانیاى کبیر یاد میکنند و خواهان پایین کشیده شدن آنها هستند.

پایین کشیده شدن این مجسمه ها انعکاس صداى بشریت امروز است که اعلام میکند نمودهاى ننگ در تاریخ بشر نمیتوانند و نباید بعنوان نمادهاى افتخار در میدانهاى شهرها و در جلو چشمان انسانهاى قرن ۲۱ نصب شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)