حتما شما هم بارها در خیابان ماشینهای شاد، زرنگ، ناراحت، عصبانی یا خشن را دیده اید! تصور وجه انسانی برای اجسام و وسائل مختلف محدود به خودرو ها نمی شود.

از رنده بانمک گرفته تا جاروی عصبانی یا ساختمانهای شیرین‌عقل و فندک های خندان! همه این ها تصاویری هستند که با توجه به چینش و زاویه نگاه به وسائل مختلف در ذهن شما ایجاد می شوند. این گالری بامزه را از دست ندهید!

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)