در این شماره می خوانید:
در ضرورت گـسـسـت یـا، گـسـسـت از چـه؟- دیـروز مـرده اسـت- مـوضـعـگـیـری زاپـاتـیـسـتـها قـبـل از انـتـخـابـات ریـاسـت جـمـهـوری سـال ۲۰۰۰- Tək yol, həmrəylik! – افغانستان؛ معضل بیکاری و به طبع فقر- مـنـاظـره رادیـویـیِ رادیـو پـیـام کـانـادا مـن بـاب تـشـکـلات کـارگـری، چـپ انـقـلابـی و حـزب طـبـقـه کـارگـر بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـی‌ کـارگـر، با حضور: محمد اشرفی (فعال كارگرى) – نصرت تیمور زاده (حزب كمونيست ايران) – حمید قربانی (فعال سوسياليست)- اول مـاه مـه در نـزد آقـای یـاوری و لاپـوشـانـی جـنـایـت- گـوشـه ای از فـعـالـیـت هـای یـکی از سـلـول هـای مـقـاومـت در حـاشـیـه روز جـهـانـی کـارگـر- پوستری از رفیق فدائی خلق، صمد بهرنگی
برای دریافت شماره نشریه باروت به لینک زیر مراجعه کنید:
http://barootmag.blogspot.no/2013/05/4.html
در انتشار هر چه بیشتر نشریه ما را یاری کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)