در این شماره می خوانید:
در ضرورت گـسـسـت یـا، گـسـسـت از چـه؟- دیـروز مـرده اسـت- مـوضـعـگـیـری زاپـاتـیـسـتـها قـبـل از انـتـخـابـات ریـاسـت جـمـهـوری سـال ۲۰۰۰- Tək yol, həmrəylik! – افغانستان؛ معضل بیکاری و به طبع فقر- مـنـاظـره رادیـویـیِ رادیـو پـیـام کـانـادا مـن بـاب تـشـکـلات کـارگـری، چـپ انـقـلابـی و حـزب طـبـقـه کـارگـر بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـی‌ کـارگـر، با حضور: محمد اشرفی (فعال کارگرى) – نصرت تیمور زاده (حزب کمونیست ایران) – حمید قربانی (فعال سوسیالیست)- اول مـاه مـه در نـزد آقـای یـاوری و لاپـوشـانـی جـنـایـت- گـوشـه ای از فـعـالـیـت هـای یـکی از سـلـول هـای مـقـاومـت در حـاشـیـه روز جـهـانـی کـارگـر- پوستری از رفیق فدائی خلق، صمد بهرنگی
برای دریافت شماره نشریه باروت به لینک زیر مراجعه کنید:
http://barootmag.blogspot.no/2013/05/4.html
در انتشار هر چه بیشتر نشریه ما را یاری کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com