با اصطلاحِ “طوفان کامل”، حتمن (حتماً) آشنائی دارید. این اصطلاح را زمانی به کار می گیرند، که همه یِ عوامل مربوط دست به دست هم میدهند و باعث بروز حادثه ای بزرگ و ناگوار می گردند. “طوفان کامل” در دریا، در صورتی رُخ می دهد که درجه ی حرارت آب و سرعت باد و ارتفاع موج، همه در یک زمان در حد بسیار بالائی قرار می گیرند و همه چیز را در مسیر خود در هم می شکنند. در حال حاضر، این مصیبت، در حال شکل گیری برای میهن مان می باشد. عواملی در کنار هم قرار گرفته اند، تا بار دیگرمیهن مان را در معرض جنگ قرار بدهند.

متأسفانه اینبار مسأله از همیشه جدی تر می باشد. اول اینکه اوضاع اقتصادی جهان بخاطر حضور چند ماهه ی ویروس کرونا، بشدت تضعیف شده، و تولید و درآمد به حدّ یک سوم معمول رسیده؛ در ضمنی که مخارج افزایش پیدا کرده اند. چند میلیون مبتلا به ویروس کرونا، تخت هایِ بیمارستان ها را پُر کرده اند؛ دهها میلیون بیکار نیاز به یارانه و تغذیه دارند؛ لیست خدماتی که دولت ها باید بدهند و تأمین یاری رسانی ها، آنقدر گسترده هستند که برخی از کشورها با چالشِ مالی روبرو و بشدت آسیب پذیر کرده است.

در رابطه با اوضاع کشورمان، رژیم فقاهتی به بن بستِ بی سابقه ای رسیده است. سه عامل اصلی که این بن بست را بودجود آورده انئ: نخست، روش حکومتی و سیاست خارجیِ رژیم؛ دوم، تحریم های گسترده ی آمریکا که رژیم را بشدت ناتوان کرده؛ و سوم، شیوع بیماری کرونا و صدماتِ گسترده ی ناشی از آن. این سه عامل دست به دست هم داده و “طوان کامل” را بوجود آورده اند. همه مان با شعرِ “ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند” … ، که نتیجه یِ مثبتی دارد، آشنا هستیم؛ ولی “طوفان کامل” برعکس است؛ یعنی ابر و باد و خورشید و فلک، تبانی می کنند، تا تو نتوانی نانی بیابی که بخوری!

بن بستِ رژیم:

 

امیرحسین لادن

بخشِ نخست این بن بست، ارجحیت های فرقه ای حکومت اسلامگراست که از آغازِ پیدایشِ شوم خود، غیر ایرانی و ناهمگون (مغایر) با منافع مردم و کشور بوده است. طی چهار دهه ی گذشته، سیاست و برنامه ی یک بُعدیِ رژیم در کشورهای منطقه، گسترشِ دید و نفوذ روحانیون حاکم بوده است. سیاست و برنامه هائی که نه تنها برای منافع کشور، بل که در تضاد با منافع جمعی و ملی ایران بوده است. این ارجحیت ها، همراه با فساد گسترده ی دست اندرکاران، و بی کفایتی مزمن در مدیریت و بی برنامگی؛ همراه با شعارهای خصمانه و رجزخوانی های توهین آمیز که نتیجه ای جز دشمن تراشی نداشت. تمرکز نوک تیز نیزه ی رژیم فقاهتی روی اسرائیل، رژیم را زیر ذره بین قرار داد و ایران را آرارم آرام منزوی کرد.

دوم، تحریم های کمرشکن آمریکاست که از سوی نئوکان ها (محافظه کاران) آنکشور، با مشورت و تبانی تندروهای حزب لیکودِ اسرائیل، برنامه ریزی و دقیق دنبال می گردد. این تحریم ها، توانائی های مالی رژیم را بسیار محدود و آسیب پذیر کرده اند. رکود اقتصادی، بحران نظام بانکی، تورم و بیکاری گسترده، چند نمونه از این چالش ها می باشند. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، پیش از پیدایش ویروس کرونا، نرخ تورم در ایران ۳۵ درصد و نرخ بیکاری ۱۷ درصد بوده است.

سوم، عامل کرونا و نتایج تخریبی حاصل از آن است که حکمِ این زبانزد: “پرِ کاهی که کمر شتر را شکست”، را دارد. از عواقب کرونا، بسته شدن شهرها، محدودیت رفت و آمدها، ممنوعیت مسافرت، و تعطیل کارخانه ها و صنایع می باشد. این بستن و محدود کردن و تعطیلی ها، مصرف انرژی را بشدت کاهش داد، و نرخ نفت سقوطِ فاحش داشت. طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی: “افت شدید تقاضا در بازار انرژی، همراه با تولید بیش از حدّ عربستان و روسیه، قیمت نفت را به پائین ترین میزان در هجده سال گذشته رساند. اوضاع نفت، تهدیدی برای تولیدکنندگان مانند ایران و فرصتی برای کشورهای مصرف کننده مانند چین می باشد.”

جنگ، نیاز به دو طرف دارد؛ طرف دیگر، آمریکاست. حرف های بی سر و ته و چرندگوئی های ترامپ، او را مورد تمسخر بیش از ۵۵ درصد از مردم آمریکا کرده بود؛ تا اینکه هفته ی گذشته پیشنهاد کرد، برای مبارزه با ویروس کرونا می توان مواد ضد عفونی و تمیز کردن آشپزخانه و دستشوئی را در بدن بیمار تزریق کرد!؟ بیان چنین پیشنهادِ احمقانه و خطرناک و کشنده ای، ترامپ را تبدیل کرده به سمبول حماقت!

چنانچه کم دانی و نا آگاهی ترامپ، شانس دوباره انتخاب شدنش به ریاست جمهوری را از بین نبرده باشد، بشدت کاهش داده است. برای نخستین بار جمهوریخواهانِ کنگره ی آمریکا، از او فاصله گرفته اند. نه بخاطر نادانی و چرندیات ترامپ، بل که احساس می کنند که موقعیتِ شغلیِ خودشان در انتخابات بعدی در خطر می باشد.

بنابراین، هم رژیم فقاهتی و هم دولت ترامپ، بشدت درمانده و برای رهائی، نیازمند به یک معجزه هستند: رژیم ملاها برای ادامه ی حیات حکومتش و دولت ترامپ برای انتخاب دوباره اش. برای ترامپ، هیچ موضوعی مهم تر و حیاتی تر، از دوباره انتخاب شدن وجود ندارد. برای رژیم ملاها نیز در چنین اوضاعی، جنگ – یک گزینه ی نجات بخش – می باشد. این گزینه ارمغانش برای ملت ایران، ویرانی و مرگ و نا امنی، خواهد بود. گزینه ای که خاورمیانه را به آتش خواهد کشید، و ملت های منطقه را سال ها دچار نا امنی و فقر و آوراگی خواهد ساخت. این جنگ نزدیک به ده میلیون آواره و مهاجر، رهسپار کشورهای منطقه و غربی خواهد کرد.

طی دو هفته ی گذشته، هر دو طرف با حرکات تحریک آمیز و سخنان خطرناک، درجه حرارت را بالا برده اند: از جمله قایق هایِ تندروی نیرو دریائی سپاه، ناوگان پنجم آمریکا را در فاصله ی کوتاه و خطرناکی، دور می زدند. چند روز بعد، سپاه پاسداران، نخستین ماهواره ی نظامی خود را با موشک ماهواره برِ قاصد، به فضا پرتاب کرد و در مدار قرار داد. چند ساعت بعد، ترامپ اعلام کرد که به نیروی دریائی دستور داده هر قایق تندرویِ ایرانی که مزاحمتی برای ناوگان آمریکا ایجاد می کند بزنند و غرق کنند.

اسرائیل نیز، نقش هیزم کشِ این آتش افروزیِ خانمانسوز را دارد. برنامه ای که بیش از دو دهه در دستور کار حزب لیکود اسرائیل و جنگ طلبان آمریکا، قرار داشته است. طرح و نقشه ی این سیاست، در “انستیتو اورشلیم برای مطالعات استراتژِیک” که یک مؤسسه محافظه کار و تندروی اسرائیلی است، برنامه ریزی شده بود. هدف این برنامه، آزاد گذاشتن دست اسرائیل در تعیین سرنوشت مناطق اشغالی فلسطین، و پیاده کردن طرح “اسرائیل بزرگ” (گسترش سرزمین اسرائیل) بود. (۱)

طی ده سال گذشته، اسرائیل آرام آرام، “شمشیر را از رو بسته” و آشکارا، مواضع جمهوری اسلامی را در سوریه بمباران و موشک باران کرده است. طی ده روز گذشته، اسرائیل سه حمله ی نظامی به پایگاه های وابسته به ایران در سوریه انجام داده است. “نفتالی بنت، وزیر دفاع اسرائیل، در گفتگوئی رادیوئی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: خوب گوش هایتان را باز کنید ما از سیاست محدود کردن ایران در سوریه به سیاست بیرون راندن ایران از سوریه عبور کردیم.” (۲)

همانطور که می بینیم، درجه ی حرارت جنگ مرتب بالا می رود؛ در این راستا، ستاد کل نیروهای مسلح ایران به آمریکا و متحدانش هشدار داده که “هنگام عبور از آب های انحصاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و خلیج فارس و فضای هوائی این مناطق شامل فضای تحت مدیریت هوائی کشور و منطقه شناسائی پدافند هوائی به قوانین و مقررات بین المللی احترام بگذارنئد و از ایجاد هر گونه تنش و درگیری خودداری کنند.” (۳)

معجزه ای که ملت ایران نیاز دارد با معجزه ای که رژیمئ فقاهتی دنبالش می باشد، با هم ۱۸۰ درجه تفاوت دارند. ملت ایران، زیر زور و ستم و آقابالاسری و قیمومت رژیم فقاهتی، پشتش خم شده است. مردمی که بیکاری و گرانی و تورم و فاصله ی دارا و ندار، کمرشان را تا حد شکستن آسیب دیده کرده است. ملت در مانده و ستم دیده ی ایران، نیاز به استشمام نسیمِ آزادی و عدالت دارد. نیاز دارد که بتواند قدی علم کند و در امنیت و آسایش، کار کند، درس بخواند و از زندگی انسانی برخوردار باشد.
آیا این انتظار، نادرست یا غیرعادی است؟

امیرحسین لادن
سه شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۹
ahladan@outlook.com


(۱) دستاویز برای جنگ، جیمز بَنفیلد
(۲) ناصر اعتمادی، رادیو بین المللی فرانسه
(۳) روزنامه دنیای اقتصاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)