محمد جواد ظریف را باند مشترک خامنه ای و روحانی جلو انداخته اند که قربانیانی که در مقابل بیمارستانها به طرز غم انگیزی جان میدهند را به مردم جهان نشان دهد و بگوید جمهوری اسلامی نمیتواند با “تمام ظرفیت” با کرونا مبارزه کند چون تحریم اقتصادی نمیگذارد. جواد ظریف این دست راست رئیس جمهور اسلامی که خودش دست راست خامنه ای است صاف و ساده دروغ میگوید.جمهوری اسلامی نمیتواند “با تمام ظرفیت” با کرونا مبارزه کند چون “با تمام ظرفیت” هم برای ورود کرونا به ایران، هم برای شیوع آن در کل ایران و هم نهاتیا برای انتقال آن به جهان کار کرد و با “تمام ظرفیت” نه تنها به مردم ایران دروغ گفت بلکه مانع اطلاع رسانی پزشکان و پرستاران شریف به مردم و مقابله با شیوع ویروس شد. حکومتی که کرونا را به ایران وارد کرد، مانع تلاش جانانه و جانفرسای پزشکان و پرستاران برای مقابله با آن شد، مانع کمک پزشکان بدون مرز برای کمک به مقابله با آن شد، امروز ادعا میکند که تحریم اقتصادی نگذاشته است این جماعت قاتل با کرونا مبارزه کنند و کمیپین رفع تحریم اقتصادی راه انداخته اند.

هدف از مظلوم نمایی جمهوری اسلامی و کمپین راه انداختن برای رفع تحریم اقتصادی و درخواست کمک از صندوق بین المللی پول روشن است. هر کسی که این حکومت را میشناسد و ریگی در کفش ندارد میداند که هر پول و هر امکانی در هر شرایط از جمله در این شرایط به دست جمهوری اسلامی برسد نه برای نجات مردم از کرونا بلکه برای نجات جمهوری اسلامی از مردم صرف خواهد شد!

با صراحت و شفافیت تمام باید گفت که دود تحریم اقتصادی به چشم توده های تهیدست و محروم جامعه میرود. اما همچنین باید با صراحت گفت که منشاء وضعیت مشقت بار کارگران و مردم محروم قبل از تحریم اقتصادی، حکومتی است که محصول کار و مشقت کارگران و اکثریت مردم را به جیب میلیاردهای حاکم – که خود مقامات حکومتی هم بخش اصلیش هستند- به جیب باندهای آدمکش اسلامی در جهان ریخته است و با رفع تحریم اقتصادی هم همچنان این حکومت، دزدی و چپاول و فربه کردن باندهای تروریست اسلامی در جهان را ادامه خواهد داد.

کمپین حکومتی “تحریم اقتصادی نمیگذارد با ظرفیت تمام با کرونا مبارزه کنیم” هیچ ربطی به کرونا و مردمی که قربانی کرونا هستند ندارد. این یک حقه بازی سیاسی حکومتی است برای رفع تحریم و دسترسی حکومت اسلامی به منابع مالی و تغییر گفتمان جهانی به نفع حکومت منفور اسلامی. باید بی تردید و بدون هیچ شبهه ای افشا کرد که مردم بدانید که این حکومت تحریم اقتصادی را بهانه کرده است تا اولا نقش ومسئولیت خودش در قبال کشتار کرونا در ایران را پنهان کند و ثانیا با نشان دادن قربانیان کرونا به مردم جهان میخواهد به نام شما و کمک به مردم ایران از پول و ثروت حاصل از رفع تحریم، از کمک و وام صندوق بین المللی پول برای جیب آیت الله ها و آقازاده ها و نصرالله وبشار اسد و حشد الشعبی منبع مالی تامی کند.

این وسط، “چپ ضد امپریالیستی” که از فرط ضدیت با آمریکا همیشه در خدمت امثال خمینی و خامنه ای و حسن نصرالله و حماس و دیگر آدمکشان اسلامی در جهان بوده اند، امروز باز فرصتی گیر آورده است که به نام مخالفت با تحریم اقتصادی، بخشا نا آگاهانه در خدمت جمهوری اسلامی باشد. این “چپ” الان به سیاهی لشکر لابیستهای مزدور حکومت در جهان مثل نایاک در آمریکا تبدیل شده است و البته باز هم مثل همیشه این جهاد “ضد امپریالیستی”اش با فحش وبد و بیراه به حزب کمونیست کارگری همراه شده است.

آیا میشود زمانی این “چپ” را سر عقل آورد؟ ای کاش میشد. اما من به طور جدی تردید دارم. چون مساله حماقت نیست که شاید یکجوری قابل علاج باشد. مساله این است که این “چپ” متعلق به جنبش ناسیونالیسم سرمایه داری بومی و ملی “ضد امپریالیستی” نیمه قرن بیست است که علیرغم پایان دوره جنبشهای ملی آن عصر، هنوز بند نافش را از آن عصر نبریده است. جهان عوض شده است. تاریخ جلو رفته است. اما این “چپ” در نیم قرن گذشته منجمد شده است. مساله تاریخی و سیاسی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)