روز پنجم ماه می کنفرانسی در شهر استکهلم با شرکت فرزانه روستایی، مهرداد درویش پور، علی حاج قاسمی و نقی حمیدیان به دعوت اتحاد جمهوری خواهان ایران برگزار شد. این کنفرانس به بررسی مسائل سیاسی ایران و انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو اختصاص داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)