واقعا دنیای عجیب و وارونه ای داریم. ویروس کرونا دارد همه دنیا را فرا میگیرد. شهربه شهر و کشوربه کشوردارد مملو از شیوع این ویروس و کسانی میشود که یا درحال حاضر باین بلا مبتلا شده اند و یا درصف قراردارند که دیریا زود ویروس به سراغ شون بیاد. 


اخبارمربوط به کشتارروزانه این بلای زمینی هر روز بیش از پیش فضای اطلاعاتی و رسانه ای را پر می کند. بطوری که این اخباربنظر میاد که از نان شب هم واجب تر میشوند. هرچند که در بسیاری از کشورها به واقع نان شب و روز مردم را ربوده است و دولتها به بهانه این وضعیت نه فقط روزی مردم را بریده اند بلکه حتی امکان دسترسی آنها را به اطلاعات دقیق ازاین رویدادها هم سلب کرده اند.

اما در این میان فقط این مردم عادی کوچه و بازارنیستند که از این بلا رنج میبرند و جان میدهند. بلکه برعکس کسانی و یا شرکتهایی هستند که نه فقط از این رنج مردم سود میبرند بلکه از این وضعیت اسفناک که حتی خیلی جا ها روزنه امیدی هم درانتهای تونلش معلوم نیست، کرور کرور و میلیارد میلیارد سود میبرند و بنوعی غیرمستقیم خواهان ادامه چنین وضعی هستند. مطلب زیر ترجمه ای از یکی از نشریات اینترنی سوئدی است که فقط نام سه شخص و سه شرکت را درحال حاضرمیبرد که ازمواهب وجود کرونا (کووید ۱۹ ) سودهای کلانی نه فقط برای خود که برای شرکتهای شان برداشت کرده اند.

عین مطلب که بزبان سوئدی است و دیروزدرسایت اینترنتی کنکرت Konkrt.se www.  منتشر شده( ۲۸ ماه مارچ) و نیزترجمه آن عینا در این بخش آورده میشود.  هوشیارسروش

میلیادرها دردوران بحران کرونا!

مالیات دهندگان (اصطلاحی است که بدرست به عموم مردمی که مالیات میدهند، اطلاق میشود. معنی تلویحی اش اینست که تعدادی از مردم هم مالیات نمی دهند. ویا بسیاربسیار کم میدهند. که البته درست هم هست) میلیارد میلیارد پول هایی پمپاژ میکنند  یا میدهند که شرکتهای بزرگی نظیر آ ب ب ABBکه یک شرکت بزرگ واگن سازی و قطارسازی است، (یک شرکت بزرگ سوئدی -سویسی) و یا ولوو VOLVO که یک شرکت بزرگ اتومبیل و ماشین سازی است، از طریق پخش بزرگی از سهام خود به سهامداران را نجات دهند.

مردم معمولی در دوران کرونا همبستگی بزرگی از خود نشان داده اند. مثلا کمتر از  یک روز حدود ۵۰۰۰ نفراز مردم و از نواحی مختلف سوئد، که قبلا بدلایل مختلف دردوائر درمانی و پزشکی فعالیت میکردند، اعلام کردند که داوطلبانه و برای کمک به پرسنل امور بهداشتی و بیمارستانی و کاستن بار سنگینی که این کارنان دراین مدت کوتاه متحمل شده اند، حاضراند که حضوربهمرسانند. و فشاربر این بخش از کارکنان بیمارستانی را کاهش دهند. مردم همان طور که می بینیم حاضراند به بخشهایی از تولید کمک کنند که درحال حاضرفشاربسیارمضاعفی برآنها وارد شده است و یا به شرکتهایی کمک کنند که ظرف این دوره بسیارکوتاه هزاران نفراز کارکنانشان یا شغل خود را بطورکامل از دست داده اند و یا بطورموقت از کاربرکنارشده اند.

درحالی که هستند کسان و شرکتهایی که درهمین ایام کوتاه، و این دوران بحرانی حقوق و سودهای کلانی برای خود و شرکتهایشان درنظرگرفته اند. چهارشنبه گذشته ۲۶ ماه مارچ درمجمع سالیانه شرکت آ ب ب بیش از ۹۹.۸ درصد سهام داران این شرکت رای دادند که سود سالیانه شرکت که معادل ۱۸ میلیارد کرون بوده است. (هر ۸.۵ کرون یک یورو است و با احتساب مبلغ آمده درفوق میشود حدود ۲۱۱.۱۷۶.۴۷۰، یورو) بین سهامداران توزیع شود.

از این مبلغ سهام بزرگترین سهامدارآن که آقای یاکوب والنبرگ است و شرکت مربوطه او اینوست Invest Bolag نام دارد فقط یک مبلغ ناچیز معادل ۲میلیارد کرون بوده است. سهام دار دوم که از صاحبان اصلی شرکت سروان کاپیتال Servan Capital است و کریسترگاردل نام دارد مبلغ ناچیزش معادل یک میلیارد کرون بوده است.

جالب توجه اینست که همین آقایان که در راس یک چنین شرکتهای عظیم و گیگانتی قراردارند ، طلب کارانه از دولت تقاضا کرده اند که چون درشرایط کرونایی هستند و برای اینکه شرکتشان متضررنشود و در آستانه ورشکستگی قرارنگیرد، دولت باید سهم بزرگی از هزینه های آنها را تقبل کند.

همزمان همین آقا و خانواده اش که از سهامداران بزرگ شرکت دیگری بنام  SKFکه خود از شرکتهای بسیاربزرگ درسوئد است، بدلیل وضعیت دوران کرونا علاوه براخراج و کم کردن کاربخش بزرگی از کارکنان شرکت مذبو، تقاضا کرده که دولت سوئد بخش بزرگی از حقوق کارکنان را نیز متقبل شود.

نکته دیگری که تاسف باراست اینکه وزیراقتصاد دولت ائتلافی سوسیال دمکرات سوئد علی رغم هشدار به موسساتی که سود های کلان شرکتهاشان را تقسیم می کنند، هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از اینکارآنها انجام نداد. و نه فقط برای این شرکتها بلکه برای بانکها هم، فقط اقدام به دادن تذکرکرد و نه هیچ چیز دیگری.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)