صحبتهای مادر اتنا دائمی در بیرون از زندان و جعفر عظیم زاده و سهیل عربی از داخل زندان فریادی است برای تمامی وجدانهای بیدار، تنهایشان نگذاریم!
فکر کنم لازم نباشد در رابطه با خطرات ویروس کوید ۱۹ یا همان ویروس جدید کرونا توضیح بدهیم زیرا تمام جهان از خطر آن مطلع است.
اکنون این ویروس تبدیل به بحرانی در سراسر دنیا شده است. اما با توجه به سیاست حکومت اسلامی مردم ایران در موقعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته اند . در این میان زندانیان موقعیت ویژه ای دارند و در شرایط مرگ باری اسیر شده اند و هیچ امکانی برای حفاظت از خود در مقابل کرونا ندارند.
هنگامیکه بحران حاد شد و جان و زندگی مردم را در ابعاد وسیع تهدید کرد، این خود مردم بودند، برای دفاع از خود به میدان آمدند. فعالین و چهرهای خوشنام مردمی بودند، که آستین بالا زدند و ستادهای خودیاری و امدادرسانی را سازمان دادند. این خود مردم دلسوز بودند تلاش کردند و میکنند اطلاع رسانی کنند و به اشکال مختلف با این ویروس مرگبار مقابله کنند.
در چنین اوضاع خطیری هزاران هزار زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی جانشان در خطر جدی است. جمهوری اسلامی تاکنون تنها بخش بسیار کوچکی از زندانیان را به مرخصی فرستاده است که اینها نیز عمدتا کسانی بودند که پرونده های مالی داشتند و بخش زیادی از آنها اطرافیان خود حکومتیها بوده اند.
همگان میدانند که تعداد انگشت شماری از زندانیان سیاسی به مرخصی آمده اند. در این روزهای سخت خود زندانیان از درون زندان فراخوان میدهند و از وضعیت بد بهداشت و تغذیه و خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا میگویند. حتی ناچارا دست به اعتصاب غذا زده و از مردم طلب کمک میکنند که به فریاد آنها پاسخی داده شود.
مردم آزادیخواه فعالین و تشکلهای صنفی و مدنی!
باید فوری و تا دیر نشده است فریاد زندانیان را جدی بگیریم و اجازه ندهیم آنها قربانی سیاستهای خصمانه جمهوری بشوند. ما مردم آزادی خواه و برابری طلب، ما وجدانهای بیدار باید خیز برداریم و آستین بالا بزنیم و برای آزادی زندانیان هر اقدامی که لازم است بکار بگیریمتا جان آنها را نجات بدهیم. ما میتوانیم با تلاشی همه جانبه کارزار برای آزادی زندانیان سیاسی و حفظ جان همه زندانیان را پیش ببریم!
ما خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و مرخصی به همه زندانیان هستی! جان زندانیان در خطر است و این وظیفه ما است جان آنها را نجات دهیم! امروز و در این شرایط سخت و خطر ناک تلاش برای نجات جان زندانیان باید امر همه ما باشد! از همه شما سازمانهای مدافع حقوق زندانیان، سازمانهای انساندوست، سازمانهای علیه شکنجه، از شما تشکلها و سازمانهای کارگری از شما تشکهای محیط زیستی و احزاب سیاسی و فعالین مدنی و… میخواهم با انتشار بیانیه و پیام صوتی و تصویری و هر امکان دیگری که در دسترس دارید خواهان نجات جان زندانیان بشوید! ما باید فریاد بزنیم عزیزان ما را قربانی نکنید! آنها را آزد کنید! زندگی را باید آزاد کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)