در این موسیقی از هیچ سازی استفاده نشده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)