اگر زنده ماندید یادتان باشدکه هرگاه خواستید نذر کنید, نذر پزشکان وپرستاران کنید که خدمتگزاران و شفادهندگان شما بودند وبرای نذر جهت خرید تجهیزات بیمارستان کمک کنید نه اینکه پول های خود را داخل امامزاده بریزید که مفت خوران مذهبی و سوداگران دین با ان عیش کنندانها که تا بیماری را دیدند در امامزاده و مسجد هایشان را بستند و خود را در کاخ های مجهزشان قرنطینه کردند    

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)