توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ناصحیح رقیق‌سازی الکل که حتی از سوی مراجع رسمی یا سهل‌انگاری منابع خبری صادر می‌شود، می‌تواند موجب سقوط شدید خلوص الکل و از دست رفتن قابلیت ضدمیکروبی آن شود.

برای مثال، «معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت» در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «اگر در نظر بگیریم یک لیتر الکل ۹۶ درجه خریداری کرده‌ایم باید حدود ۷۰۰ سی‌سی آب به آن اضافه کنیم تا الکل ۷۰ درجه تولید شود (نسخه ذخیره شده گفتگو).

نادرستی دستورالعمل فوق کاملاً آشکار است. چرا که افزودن ۷۰۰ سی‎سی آب به ۱۰۰۰ سی‌سی الکل ۹۶ درصد (یا همان ۹۶ درجه)، آنرا تبدیل به ۱۷۰۰ سی‌سی محلولی می‌کند که ۹۶۰ سی‌سی آن الکل و ۷۴۰ سی‌سی آن آب است. به عبارت دیگر آنرا تبدیل به الکل ۵۶ درصد می‌کند (۵۶.۴=۱۷۰۰÷۱۰۰×۹۶۰).

این یعنی الکل رقیقی که ارزش ضدمیکروبی ندارد. یعنی شخص نگون‌بختی که دستش را با چنین معجون توصیه شده توسط آن مسئول وزارت بهداشت یا خبرگزاری ایسنا (و به تبع آن در بسیاری منابع خبری دیگر) و با اعتمادی که به آنان دارد، ضدعفونی می‌کند، خبر از بی‌اثر بودن آن ندارد و به راحتی و در چنین شرایط خطرناکی به دام ویروس‌ها و به بستر بیماری و مرگ می‌افتد. وقتی جان انسان‌ها در دست اشخاص بی‌صلاحیت و رسانه‌های سهل‌انگار باشد، نتیجه‌اش وضعیتی بهتر از آنچه در آن هستیم، نخواهد بود.

وقتی جان انسان‌ها در دست اشخاص بی‌صلاحیت و رسانه‌های سهل‌انگار باشد، نتیجه‌اش وضعیتی بهتر از آنچه در آن هستیم، نخواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)