چه انگیزه ای دارند دیکتاتورها ؛ که نمایش انتخابات برگزار می کنند مردم خواهان یک انتخابات آزاد هستند تا سرنوشت خود را با رای خود تعیین کنند مردم تا چه اندازه معیار های یک انتخابات آزاد را می شناسند این مستند با ارزش و آموزنده به این پرسش ها پاسخ میدهد در آستانه ی یک انتخابات دیگر در ایران تماشای این مستند را توصیه می کنیم .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)