نه خودم قرار و ارامی دارم و نه خانواده ام ونه هموطنانم از سایه شوم جنگ نگرانیم نگران سرنوشت کشور و مردم چه خواهد شد چه اتفاقی خواهد افتاد در این زور ازمایی ایران امریکا زمانیکه توپها به صدا در ایند بازنده کیست؟ وبرنده که خواهد بود ؟در دنیای اقای ترامپ و خامنه ای البته مردم جایی ندارندوقربانیان اصلا به حساب نمی ایند ترامپ در پی مطامع اقتصادی و نفوذ خویش است به عنوان یک قدرت فایقه ورژیم ایران هم در تقلای اثبات برتری حزب الله است و دین خویش دود اتشی که دو طرف شعله ور می کنندبه چشم مردم بیگناه میرود و لاغیر!

بهای حماقت وکورذهنی رامردم باید بپردازندراستی راز اینکه صاحبین قدرت از مذاکره با غرب سرباز میزنند چیست؟

تحجر ذهنی مالکین قدرت در ایران اگر علت همه مصیبتهای مسلط بر جامعه نباشدحداقل بخشی از ان است تفکر بسته و خشک که هیچ نسبتی با زندگی انسان امروزی ندارد دایره ای بسته که اگر در زندگی فردی جایز باشد در زندگی در حوزه اجتماعی وعلی الخصوص سیاست وکشور داری جایی ندارد برای حاکمین حجاب و پوشاندن مو از تامین صلح و رفاه مهمتر است خفه کردن صدای مردم و حتی ترانه خوانی زنان بر ازادی و تامین معیشت مردم رجحان دارد من از رهبر جمهوری اسلامی اقای علی خامنه ای می خواهم که به حجره مدرسه باز گردد وبگذارد سرنوشت کشور به دست کسانی بیوفتد که حساب دین را سیاست جدا میکنند

از جان این ملت چه میخواهید بس نیست این همه ظلم وفساد و اعتیاد و فقر و فحشا و حالا هم سایه یک جنگ خانه مان سوز دوباره!

چرا با چماق دین بود و نبود این ملت را به باد داده اید چرا درک نمیکنید؟

اقای خامنه ای اتش به اختیارهای شماان می کنند که شما می گویید لفاظی بی معنی !

تکرار مرگ بر امریکا مرگ بر اسراییل و مرگ بر انگلیس ایا این است رسم کشور دارد؟شما کشور را به نابودی کشاندید قبول ندارم که استکبار جهانی منشا بدبختی ماست .ما مردم از پس استکبار جهانی بر میاییم با نجابت ایرانی خود و با پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک می توانیم ایران خود را از شر اجانب مصون بداریم بگذارید وطن به دست صاحبان اصلی ان یعنی رای مردم اداره شود نا رای فردی شما .

من با شما هیچ دشمنی ندارم شما میتوانید با اعتقادات شخصی خودهرگونه میخواهید روزگار بگذرانید من از مردم صحبت میکنم این مردم به غیر از نان ازادی و رفاه هیچ نمی خواهند دینشان به خودشان مربوط است یکی شیعه و یکی سنی و یکی پاک دین و دیگری بی دین قبول کنیم که نه شما و نه هیچ کس دیگری نمیتواند خدای این جامعه رنگارنگ و هزار رنگ بشود اگر شما فکر میکنید که عنان اختیار این مردم را در کف داریدخطا میفرمایید ۱۴۰۰سال است که اجداد شما نفوذ کرده اندکه ایران وایرانی را مهار کنند که نتوانسته اند. راه مردم شریف سرزمین من ازاذی وصلح است راه نیکی و صلح و برابری .صلح با تمام جهان و گذراندن یک زندگی بی دقدقه وقرین ارامش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)