گزارش (https://www.bbc.com/persian/iran-features-51549394) بی‌بی‌سی از برخورد با نیلوفر بیانی، از متهمان پرونده محیط‌زیستی‌ها، جزییات هولناکی از شکنجه او به تصویر می‌کشد.
 
‏ علاوه بر موارد متعدد نقض حقوق شهروندی او، این گزارش مواردی از ⁧ تحریف واقعیت⁩ در این پرونده هم بر ملا کرده.
 
واقعیت:
نیلوفر بیانی فرم درخواست تابعیت کانادایی را برای مادرش پُر کرده و در آن چون درباره سفرهای قبلی مادرش پرسیده شده، به سفر مادرش به عربستان برای حج اشاره کرده. این فرم‌ها از ایمیل شخصی او استخراج شده.
 
تحریف واقعیت⁩:
قاضی صلواتی نیلوفر بیانی را به ارتباط با عربستان متهم کرده.
 
واقعیت:
نیلوفر بیانی ۵ سال در برنامه محیط زیست سازمان ملل در سوئیس کار کرده و به گفته دادگاه ۳۶۵هزاردلار حقوق گرفته. ایران عضو سازمان ملل است.
 
تحریف واقعیت⁩:
دادگاه جمهوری اسلامی این پول را «مال ناشی از جرم» خوانده و او را ملزم به «مسترد»کردن آن به حکومت ایران کرده.
 
واقعیت:
بازجویان سپاه مراد طاهباز را زیرفشار گذاشتند تا کل مخارج موسسه‌اش را درطول ۱۰سال فعالیت بگوید و او به‌طور تخمینی معادل۶۰۰هزاردلار را اعلام کرده که ۹۰درصدش حاصل «کمک‌های ریالی» بوده.
 
تحریف واقعیت⁩:
دادگاه گفته این درآمد شخصی او «از ارتکاب جرم» است و باید آن را به حکومت بدهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)