موافقان قانونی شدن مصرف و فروش ماریجوانا معتقدند جرم زدایی از این مواد به نفع جامعه است. بسیاری از جوانان که اتفاقی در سالهای جوانی از این مواد مصرف کرده اند می توانند در آینده افراد سودمندی برای جامعه باشند ولی در صورتی که عمل آنها جرم محسوب شود و به دست قانون بیافتند شانس کار کردن در بسیاری از بخش ها را به دلیل ارتکاب این جرم از دست می دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com