گفتمان ” انقلاب اسلامی ” علیرغم حاکمیت تفکرات بنیاد گرایانه شیعه ولایی برآن ، در حوزه ” سیاست بین المللی و حتی داخلی از خود حرفی برای زدن و اندیشه ای برای ارائه نداشته و ” بشدت تحت تاثیر دوران جهان دو قطبی و اندیشه های مراکز تولید فکرواندیشه در اردوگاه سوسیالیستی بیش از ۶۰ سال پیش است
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)