جعبه ارواح

در این جعبه سیاه

ارواحی زندانیند

ارواحی که شاهدان زنده جنایتند

 

ارواحی که خواستار آزادیند

تا با انگشت اتهام

جانیان را نشانه روند

 

در این جعبه سیاه

ارواحی در تلاش نجاتند

نجات زندانیان خارج جعبه

 

ارواحی در پی یافتن کسانی

که دنبال بازمانده های آنان می گردنند

دنبال فیلی صورتی با لنگه کفشی قرمز

 

در این جعبه سیاه

افشرده جان ها و رویاهست

افشرده شاهدان و بازماندگان

 

شاهدانی که خواستار آزادیند

بازماندگانی که خوستار آزادیند

از این جعبه سیاه و از آن جعبه سیاه

 

از جعبه جمیع ارواح

از جعیع جعبه هایی که جانیان

در تصاحب خود دارند.

 

/

نیلوفر شیدمهر

ونکوور – کانادا

۲۸ ژانویه ۲۰۲۰

وبسایت:

https://nilofarshidmehr.com/

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)