شاید اگر ” خامنه ای ” یک ” روحانی ” نبود ، اکنون و به مانند ” هیتلر ” باید آرام ، آرام به فکر خودکشی یا حداقل به فکر عقب نشینی از مواضع سیاسی و اجتماعی خود می افتاد .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)