تکلیف حکومت “شرزا و شرزی” ابتذال که روشن است اما واقعا واکنش برخی از ایرانی‌ها به طرح صلح ترامپ، درباره داستان فلسطینی و اسرائیل را نمی‌فهمم!
 
 
مملکت خودت تا خرخره در فلاکت غوطه‌ور باشد و هیچ کاری هم از دستت برنیاید اما وکیل مدافع نوادگان عرفات بشوی آن هم زیر نام ظلم‌ستیزی و عدالت دوستی. 
 
یاد “روشنفکران پنجاه و هفتی” می‌افتم که پس از باقی نگذاشتن یک تپه سالم در ایران به فکر نجات جهان افتاده‌اند.
 
فلسطینی‌ها یا باید در نهایت به چیزی که می‌توانند در عمل بگیرند قانع باشند یا با فرمان “جنگ جنگ تا پیروزی” یا “جنگ جنگ تا رفع کل فتنه در جهان” جلو بروند که نتیجه‌اش هیچ نیست به جز کشته شدن بی‌گناهان و دستاوردی برابر با صفر. 
 
اگر چپ فرنگی به ترامپ به هر بهانه‌ای می‌تازد، شکمش سیر است و اصولا دغدغه‌هایش گاهی از فرط مضحک بودن به ابتذال می‌رسد؛ برای مدل وطنی اما نیازمندترین جا برای برقراری عدالت، قاعدتا باید ایران باشد
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)