پائیز ریز ریز

 

وای چه ریز ریز

بود این پائیز

این فاضلاب ریز

 

ریختند برگها به سرعتِ برق

ریختند آدمها به سرعتِ گلوله

ریختند خانه ها به سرعتِ باران

 

ریختند خون در سفره مردم

ریختند فقر بر سر مردم

ریختند بغض در دل مردم

 

بر سر بر قلب

برپا

ریختند به سرعتِ خیابان

 

درد! چه ریز ریز

چه جوان ریز

بود این پائیز

 

/

 

نیلوفر شیدمهر

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 

وبسایت:

https://nilofarshidmehr.com/

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)