یکی از معایب رسانه های اجتماعی، دیدن شنیع ترین صحنه هائی است که در گذشته اگر انجام می شد از چشم عموم پنهان می ماند. از جمله کشتن جوانی در عراق و آویزان کردن وارونه او از تیر چراغ برق. در اخبار آمده بود این جوان ۱۶ ساله تعدادی از معترضین را با اسلحه از پا در آورده بود. احتمالا دوستان طرفدار انقلاب بدون خشونت و افراد دل نازک با دیدن صحنه قتل نوجوان، بیرحمی افسار گسیخته معترضان را ملامت  و دور از خوی انسانی بدانند. اما آیا قضاوت های این چنینی و مشابه آن درست است؟

برتولت برشت در استثناء و قاعده از زبان قاضی دادگاه می گوید ” زمانی که پلیس ضد شورش به تظاهرات آرام مردم حمله می کند و آنها را مضروب می کند، عادی است که مردم بدون اقدامی بایستند تا پلیس آنها را قلع و قمع کند؟ و خود جواب می دهد، نه اگر معترضین در تقابل با پلیس به خشونت متوسل نشوند، عادی نیست و نمی تواند وفق قاعده باشد، طبیعی است هر انسانی در برابر ضرب و شتم ، از خود دفاع و اقدام به حمله متقابل می کند”

حال اگر به خیزش مردم به جان رسیده در آبان ۹۸ توجه شود و اسناد و مدارکی که از سرکوب توسط شهروندان تهیه و به تلویزیون های خارج از کشور رسیده ، دیده شود. موجب حیرت بیننده می شود که کارگزاران رژیم تا چه حد وحشت کرده بودند که به عوامل خود فروخته تفهیم شده بود که سرکوب معترضین موضوع مرگ و زندگی است، و آنها هم از ترس گرفتار شدن و تکه تکه شدن به دست مردم ، از فاصله نزدیک به سر یا قلب آنها شلیک می کردند. وجه دیگر عمل وحشیانه شلیک به سر و قلب مردم، مربوط به شناخته شدن هویت آنها توسط معترضینی است که در نزدیکی آنها بوده اند.

نگاه دقیق به  فیلم های نمایش داده شده می تواند  هویت بسیاری از تیراندازان به مردم را مشخص کند. و طبیعی است خانواده ها و جوانانی که دوستانشان را در اعتراضات آبان ۹۸ از دست داده ، مجروح ، و یا دستگیر شده اند . با مراجعه به فیلم ها ، هویت حمله کنندگان به تظاهرات آرام را شناسائی و در پی انتقام از آنها برآیند. لذا در هفته های آتی باید انتظار گسترش حمله به  ماموران خود فروخته در شهرهای مختلف را داشت.

واکنش مردم  به کشتار افراد خانواده و دوستان خود در خیزش آبان ۹۸، شروع مرحله جدیدی از تقابل با نیروهای سرکوبگر رژیم  خواهد بود. قطعا در آینده نزدیک و در شورش آتی، رویکرد مردم با حکومت و عوامل آن مشابه گذشته نخواهد بود، و مقابله با ماموران ، خشونت بار ، و با کشتار و مثله کردن آنها همراه خواهد بود.

کارگزاران حکومت باید بدانند با اقداماتی که در تظاهرات آبان ۹۸ در رویاروئی با مردم مرتکب شدند، از خط قرمزها عبور کردند و بایستی منتظر کشتن و آویزان شدن جنازه آنها بر سر تیرهای چراغ برق باشند. البته عکس العمل خامنه ای و اذنابش در شهید خواندن کشته شدگان ،  پرداخت دیه، و رافت اسلامی ناشی از وحشت آنها از مردم است، آنها خود می دانند و مردم هم خوب می دانند که در آبان ۹۸ چه اتفاقی در شهرهای مختلف ایران افتاده و حوادث این روزها را باید نقطه عطفی در مقابله مردم با حکومت دانست. از این به بعد ، شعار مردم ” می کشم، می کشم، آنکه برادرم کشت” خواهد بود.

متاسفانه جمهوری اسلامی همانطور که در تمام امور دارای عملکرد نادرست است در شنیدن مطالبه  مردم هم دچار ناتوانی است و تصور می کند با مقابله خونین و سرکوب شدید می تواند، خواست طبیعی انسان ها را از بین ببرد. مردم با استفاده از ساز و کار های مختلف از قبیل انتخابات، اعتراضات، نامه نوشتن، و گفتار حضوری سعی کرده اند مسئولین جمهوری اسلامی را از خواب خرگوشی بیدار کنند، که بی نتیجه بوده است.

آبان ۹۸ دوره جدیدی از برخورد مردم با حاکمان جمهوری اسلامی خواهد بود که در انتها، تک تک کارگزاران و عوامل وابسته به آنها بر سر دار مجازات آویخته خواهند شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)