دست یابی به یک تفکر منطقی و عاری از خطا در جامعه و بخصوص در جامعه روشنفکری ایران به امری سخت و گاها غیر ممکن بدل شده و می‌شود بخصوص در تلاطم بحران‌های اجتماعی،، چه بخش عظیمی از جامعه و بخصوص روشنفکران در واکاوی دنیای نوین و مبارزات اجتماعی آن در چمبره‌های اندیشه‌های گذشته گیرند،، و مبارزه اجتماعی بدون داشتن حزب ویا رهبری برایشان متصور نیست ‌،،
شورش آبان ۹۸ نیروهای زیادی را غافلگیر کرد،، چه مخالفین نظام ولایت در داخل و خارج کشور وچه عناصر درون نظام را،، در این میان بنظر می‌آید که رژیم پس از سرکوب خونین مردم از درون دچار بحرانی شده،، که در این میان نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب نگران فروپاشی کل نظام حاکم‌اند و در تلاش بقای این نظام هرکدام بفراخور موقعیت و جایگاه خود بشکلی طلاش دارند بر موج نارضایتی وشورش همه گانی سوار شوند،، چه کسانی که در دایره حصر‌اند وچه بیرون از دایره حصر
اگر نگاهی موشکافانه به بیانیه آقای موسوی بی افکنیم،، وعبارات نوشته در این بیانیه را کلمه بکلمه برسی کنیم هیچ عبارتی از مخالفت با این نظام وخواست سرنگونی ولی فقیه وکل حاکمیت نتنها مشاهده نمیشود،، بلکه در قیاس آدم کشان میدان ژاله وجانیان خیابانی ۹۸،، ماموران جنایت ژاله را آدمکشان وماموران کشتار خیابانی ۹۸ را ماموران وتیراندازان می‌نامند ونه آدم کشان،، نوعی تطهیر ماموران آدمکش وجانی رژیم جمهوری اسلامی است،،
ایشان می‌توانست در این بیانیه اشاره‌ای هم به کل جنایتهای اتفاق افتاده چهل ساله این نظام بکند
شاید هم بحران درون رژیم ایشان ودیگر اصلاح طلبان را برای جلوگیری از فروپاشی کل نظام به نگارش چنین بیانیه‌ای واداشته است،، واز طرف گروهای تندرو درون حاکمیت هم با واکنش تندی روبرو نشده است،،
آیا ما باید فریب این نمایش را بخوریم که محصور دیگر آقای کروبی،، بیانیه‌ای میدهد و مردم را به به شرکت در در انتخابات دعود میکند،، تا راه امام راحلش اقای خمینی ادامه یابد،،
ویا آقای خاتمی که درایت خامنه‌ای را در کشتار مردم تحسین میکند،، متاسفانه این میدان داری طیف اصلاح طلب در تلاتمات اجتماعی،، بخاطر بی عملگی و منفعل بودن خیل عظیمی از نیروهای مخالف نظام است،، این از جهتی از جهت دیگر فرهنگ چشم‌داشت به یک ناجی هم در مردم عادی وهم در میان خیل روشنفکر،، انگار که مانعی ایست توان آموختن از جنبش‌های نوین وجنبشهای منطقه چون لبنان، عراق، سودان، الجزایر را هم نداریم مبارزات اجتماعی نوین در یک خط افقی پیش میروند و خصوصیتشان نفی شخصیت پرستی وخواست‌شان نفی تمرکز قدرت در دست گروه و حزبی و فردیست آنچه که تصورش برای اقشار روشنفکری که در دنیای گذشته می‌اندیشند غیر قابل باور است،، این نوع مبارزه متعلق به نسل جوان دنیا حاظر است که می‌خواهد خود را از تفکرات پدران خود که تفکری کهنه ایست که دوران تاریخیش در حال پایان یافتن است،، تفکر منبعث از تمرکز قدرت،، برهاند
باید به هوش باشیم وفریب هیچ نیروی اعم از اصلاح طلبان از خوب وبدشان که خواهان ادامه حیات این نظام‌اند،، وچه از نیروهایی چون طرفداران احیای سلطنت و مجاهدین وهر نیروی که می‌خواهد تمرکز قدرت در دستان گروهی حزبی ویا دولتی مرکزیست نخوریم،، نیروی جوان مبارز جهان هدفش مبارزه با تمرکز قدرت است این را براحتی هم در خیزش جوانان لبنانی وعراقی وهم در خیزش آبان ۹۸ شاهدش بودیم واین حرکتیست نوین که باید پروراند،،
آیا تابحال از زبان اصلاح طلبی شنیده آید که در پی اهداف امام راحلش نباشد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com