در این پست آموزشی از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک یکی از CTF‌ ها به نام Bob: 1.0.1 را با هم حل می‌کنیم.

ادامه این مطلب در لینک زیر:

اول از همه چیز به این مهم بپردازیم که CTF چیست؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)