دعوت جمعی از ایرانیان کلن:

تظاهرات روز شنبه ساعت ۱۴ در مقابل راه آهن مرکزی شهر کلن 
 در پخش این فراخوان ما را یاری کنید و در صورت امکان تصاویری از جانباختگان و تظاهرات مردم در ایران و همچنین شعارهای به زبان آلمانی و یا انگلیسی در حمایت از جنبش مردم میهنمان بر علیه حکومت اسلامی همراه بیاورید .
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)