از کوچکترین ذرّه هایِ اَتـُمی  تا عظیم ترین کهکشان ها و سیّاره ها و ستاره هایی که تا همین چندی پیش  ثابت  پِنداشته می شدند و زمین و هرچه در آن است در گردشی زیبا  به  آهنگِ زمان  همواره  در  رقص اند.

پدیده ی رقص و موسیقی در تمامِ هستی، آنچنان بُنیادین است که حتّا نظامِ غَم-سوارِ جمهوری اسلامی به رِوالِ عزاپروریِ چند صاله ی آخوندهایـَش، با آلوده کردنِ تقویمِ زندگیِ مردمِ ایران به اینهمه روز و شبِ عَزا و اندوه، نتوانسته است  موسیقی و رقص را از این بساطِ غَم پروری اش  حذف کند و نوحه را به جایِ موسیقی و سینه زنی و زنجیرزنی را به جایِ رقص نشانده است که تمامِ این نوحه ها و سینه زنی ها،بی تردید گونه ای از رقص به آهنگِ اندوه است  تا  آنها بتوانند  در این غَمگـُساری ها در آرامشی اَمن تر فساد و دزدی کنند.

امّا اگر دیکتاتوریِ دزدانِ حاکم بر ایران، اینهمه نوحه و غم و عزا و مُصیبت رانی را برایِ پوشاندنِ چهره ی واقعیِ رهبران و گردانندگانش و سرپوش گذاشتن بر اینهمه دزدی های کـَلان ، با میلیاردها تومان پولِ خود مردمِ ایران، زندگیِ روزمرّه ی مردمِ ایران را تا جایی که توانسته در کنارِ اینهمه گرفتاریِ جامعه ی ایران به غم و اندوه دچار کرده تا آسان تر همه چیزِ ایران را تاراج کند، پس فرد فردِ مردمِ ایران  باید  با شاد نگه داشتنِ خود و خانواده شان، زندگی شان را  با  رقص و موسیقی و شادمانی  روشن تر و سالم تر، حِفظ کنند  مگر اینکه تصمیم گرفته باشند  زندگی شان سخت بگذرد و یا برنامه ی آنها همراهی با حاکمانِ دزدی  باشد که با غم و نوحه و انواعِ مُصیبت، سلامتیِ  میلیون ها نفر از مردمِ ایران را به خطر انداخته اند.

پس، اگر از کاری با فعّالیتِ جسمیِ سخت یا فشارهایِ عصبیِ جانفرسا  به خانه  باز می گردید، برایِ  کاستن از زمینه هایِ انواعِ بیماری ها، بهتر شدنِ اوضاعِ زندگی و سالم تر طی کردنِ این شرایط سخت،  چند دقیقه  را به رقص و موسیقی بپردازید تا سلامتیِ شما پایدار شود و اگر خانواده را نیز با خود همراه کنید، نیرویِ زندگی در شما و خانواده تان چندین و چند برابر خواهد شد. وَ به خاطر داشته باشید که غم و غُصّه  و عصبانیّت شما را از پای خواهد اندخت و زندگیتان را بدتر خواهد کرد همچنین، هرگز فراموش نکنید: در تمامِ  تاریخ  هرگز هیچ غمی  مشکلِ فقر  یا     ۱  

گرفتاریِ کاری و اداری و بیماری یا هر مشکلِ دیگری را، حَل نکرده است. وَ اکنون در این روزگارِ سختِ زندگی در ایران، مهم ترین وظیفه ی شما حفظِ  سلامتیِ خودتان و خانواده تان است  پس  حتّا در سخت ترین شرایط، هر اندازه که  ممکن است به رقص و  موسیقی و  خنده و شادمانی  بپردازید  تا  با روشن شدن  امید  در  دلتان  زندگی تان اگر  بهتر نمی شود  دستِ کم  بدتر نشود که بی تردید شادتر شدنِ شما  با روشن کردنِ امید  در دِل و فکرِ  شما، این  روزگار  را دگرگونخواهد کرد  وقتی  که دزدانِ جنایتکارِ نوحه گُستر با  به خطر انداختنِ زندگی و سلامتِ شما، می خواهند  زندگی را در ایران، نابود  کنند.

وَ  افزون  بر همه ی اینها، تمرینِ  رقص و موسیقیِ امروز ، شما را برایِ  روزی  شاید   نزدیک  که  زمان ،  همه ی زمین را  از غم و  اندوه و  درد  آزاد می کند، برایِ رقص با همه ی هستی  آماده  خواهد  کرد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com