دو هفته پس از قتلِ جمال خاشقجی بود در ۲۵ مهرماه ۹۷ که اعلام شد، #دکتر هکی ، فعال مدنی، استاد دانشگاه و تحصیل کرده ی اقتصاد و حقوق بشر، در خیابانی در حوالی منزلش در تهران، درون خودرو شخصی به قتل رسید.

پیش از این بارها تهدید شده بود، تفتیشِ منزل، بازجویی و الی آخر … فقط برای فعالیت مدنی!
برای تاسیس حزب پیشتازان عدالت به عنوان رئیس هیات مدیره، سال ها تلاش کرد؛ همایش کودکان کار و خیابان، انواع کمپین های محیط زیستی، فعالیت های مستمرِ سندیکایی و همواره تدریسِ دانشگاهی در برنامه اش بود.

چند موتورسوار، دست و پا بسته روی صندلیِ عقب ماشین در خیابانی دنج، ضربات چاقو به شکمش می زنند، آلت قتل را روی صندلی می اندازند و با بمب آتش زا خودرو اش را به آتش می کشند و می روند!

پس از قتل، به سرعت فضا امنیتی شد؛ باز جویی های مکرر از همسر و دخترش، تهدید پدر و نزدیکانی که پیگیر بودند؛ وکلایی که به طرز عجیبی وارد می شدند و پا پس می کشیدند.
رئیس پلیس تهران گفت: “خودکشی کرده!” ؛ یعنی با دستهایِ از پشت بسته با چاقو، احشاء خود را در آورده و سپس خودش را به آتش کشیده!

یک سال گذشت و #فرشید هکی ، این استادِ فرهیخته و موقر، مسلط به حقوق مدنی، استادِ جامعه شناسیِ سوسیالیستیِ معاصر، نویسنده و پژوهشگرِ حقوق بشر با چندین تالیف و مردی قانون گرا، به بیرحمانه ترین وجه، کفِ خیابان در حالی که شاهد هم وجود داشت به قتل رسید و هیچ کاری از اطرافیانش ساخته نیست… .

یادش، آرمانش و همتش را پاس می داریم و به حاکمانِ سفّاک خاطر نشان می کنیم که از این خونِ پاک، هزاران حق طلب خواهد روئید و بساطِ ظلم و بیداد برچیده خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)