روح الله زم مهره سوخته ای که باید به ایران بازگرانده می شد :
به نظر میرسد ج.ا. هم اکنون نیز در میان اپوزیسیون دارای ” پرستوهایی ” دارد. آنانی که بشدت هنجار شکنی می کنند و افکار عمومی را به مخالفان رژیم بدبین می کنند ، آنانی که خواستار حمله نظامی به ایران می شوند ، آنانی که علنا از مقامات آمریکا پول دریافت داشته و خانه های چند میلیونی می خرند و در خیابانها برقص در می آیند بسیاری از اینان نیز به “پرستو” های رژیم شباهت داشته و گویا در حال انجام ماموریت محوله هستند .
ادامه :

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)