جناب آقای دکتر محمد خاتمی،

رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی

 

 

با سلام ،

نامه پر از گلایه و شکوه شما به دبیرکل سازمان ملل آقای گوترش را خواندم، و به یاد آوردم زمانی را که جنابعالی به مجمع عمومی سازمان ملل ، “گفت وگوی تمدنها” را پیشنهاد کردید، و جامعه جهانی با روی باز به آن پاسخ مثبت داد و حتی سالی از طرف سازمان ملل بنام ” گفت وگوی تمدنها” نامگذاری شد. اما در همان زمان، دستگاه های اطلاعاتی تحت نظر جنابعالی، آزادیخواهانی که تنها جرمشان، “گفتگوی آزادیخواهانه” بود پس از ماه ها شکنجه کشته و جنازه آنها را برای دریدن توسط سگان ولگرد در بیابان ها رها کردند. پیکر زن و شوهری که علقه آنها تنها عشق به وطن بود کارد آجین و برای دریافت اضافه کاری در خارج از وقت اداری کارکرد خود را به  روسای وزارت اطلاعات دولت جنابعالی گزارش کردند. پیشگامی شما در برملا کردن این جنایات به کجا انجامید، معاون جنایتکار وزارت اطلاعات خودکشی کرد(؟ !) و پرونده مختومه شد.

آقای خاتمی، مردم به شما اعتماد کرده و بیش از بیست میلیون نفر به شما رای دادند تا پرونده جنایت هائی بدین سان دهشتناک به راحتی بسته شود؟ مردم برای اتمام حجت با شما و کسانی که خودشان را اصلاح طلب می نامیدند، اکثریت بزرگ نمایندگان مجلس را از طیف شما انتخاب کردند تا شاید با داشتن مجلس و هیات دولت بتوانید، مسیر حرکت حکومت به جنگ با مردم کشور و حکومت های دیگر را تغییر دهید، اما متاسفانه در همان حالی که شما در ساختمان ریاست جمهوری به راحتی لم می دادید و نقشه برای “گفتگوی تمدنها” می کشیدید، زیردستان شما در وزارت اطلاعات، فرزندان این مملکت را به زیر شکنجه گرفته و از آنها اعترافات تلویزیونی می گرفتند.

آری امروز جهان و بخصوص منطقه خاورمیانه در آشوب، و جنایت کسانی که بنام اسلام یا یهودیت عمل می کنند می سوزد، اما یکی از مقصرین ظهور این وضعیت اسفبار شما هستید. شما در پایان ۸ سال تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری اسلامی گفتید، من فقط یک “تدارکاتچی” بودم، اگر شما تنها یک تدارکات چی بودید، چرا ردای ریاست جمهوری را از تن به در نیاوردید و بگوئید من نمی خواهم در جنایات حکومتی شریک باشم که من رئیس جمهور آن هستم؟

آقای خاتمی به شما پیشنهاد می شود، بجای شکوه از وضعیت جهان به دبیرکل سازمان ملل، شکوه از عملکرد جمهوری اسلامی به ایشان ببرید و بگوئید، برادر کسی را بجرم خواهرش دستگیر و زندانی می کنند، مردم بیگناه را تا سرحد مرگ شکنجه و مجبور به اعتراف تلویزیونی می کنند، و بعد که معلوم می شود اشتباه کرده اند، می گویند برو خدا را شکر کن که آزادت می کنیم!!

آقای خاتمی، شما و تمامی دست اندرکاران جمهوری اسلامی باید بدانید، پایان انجام رسالت و ماموریت شما، حذف اسلام و روحانیت شیعه از صحنه سیاسی و عمومی کشور، خسارات بزرگ به ایران و مردم آن، و در خطر قراردادن صلح جهانی است، به بیان دیگر، “گفتگوی تمدنها”ی شما به “جنگ تمدنها” انجامیده است.

امروز حداقل کاری که شما می توانید برای بخشش کمی از خیانت های خود به ایران انجام بدهید. نامه ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی بنویسید و از آنها بخواهید، که نظام جمهوری اسلامی را یه رای عموم مردم ایران بگذارند، تا بدور از لغز خوانی های بادمجان دور قاب چین ها، و پاچه خوارانی که در راه کسب مال و قدرت دست به هر جنایتی می زنند، بتوانند از نظرات مردم آگاه شوند.

فاعتبرو یاالوالابصار

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)