هموطن ارزشی!
در بی‌عرضگی، ناتوانی و بی‌کفایتی رهبرت همین بس که زورش حتی به گردن‌کلفتیِ صاحبان نوکیسهٔ شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده هم نمی‌رسد و مدعی فتح جهان است. شاید هم بدتر، زورش می‌رسد و بحکم منفعت نزد شریکان خفقان گرفته است.

اما.. اما افسوس و صد افسوس که زور تو به کارگر معترض می‌رسد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)